Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.02.11

Møtested: Levanger rådhus, rom 1119, nytt møterom ved kommunestyresalen
Dato: 16.02.2011,
Tid: kl. 14:00-15:35

Sakliste som PDF - word   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/10 Orientering om framdrift og mandat for rehabiliteringsplanarbeidet i Levanger kommune utredning vedtak
PS 4/10 Videreføring av prosjekt for Felles Helse vedr. digital samhandling/fagprogrammer, felles saksbehandlingskontor og demensplan utredning vedtak
PS 5/10 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v - forfall
Heidi Flaten v medlem h/v x
Odd Einar Langø frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Ingen vara - Einar Bangstad


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef


Britt Tønne Haugan (KRF) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.00, etter behandling av sak 3/11.

Orienteringer:

 

 

PS 1/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Kjell Bullen og Heidi Flaten.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Kjell Bullen og Heidi Flaten.    Til toppen av siden

 

 

PS 2/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Referert i møte:

  • Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved kulturskolen i Levanger angående rapport fra Kunnskapsdepartementet ”Kulturskoleløftet – kulturskole for alle”.


Forslag i møte:
Kjell Bullen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Driftskomiteen beklager at høringsuttalelser ikke behandles som sak i komiteen. Driftskomiteen ber rådmannen sørge for at administrasjonen overholder frister slik at slike høringer blir politisk behandlet innenfor frister.

Avstemning:
Bullens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
Driftskomiteen beklager at høringsuttalelser ikke behandles som sak i komiteen. Driftskomiteen ber rådmannen sørge for at administrasjonen overholder frister slik at slike høringer blir politisk behandlet innenfor frister.    Til toppen av siden

 

 

PS 3/11 Orientering om framdrift og mandat for rehabiliteringsplanarbeidet i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Orientering i møte:
Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven orienterte.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteen tar orienteringen om framdrift og mandatet for rehabiliteringsplanen til etterretning.    Til toppen av siden

 

 

PS 4/11 Videreføring av prosjekt for Felles Helse vedr. digital samhandling/fagprogrammer, felles saksbehandlingskontor og demensplan

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Orientering i møte:
Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven orienterte.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om digital samhandling for bedre opplæring og utnyttelse av IKT verktøy for helseområdet, til orientering.
  2. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om oppstart av utredning vedrørende felles saksbehandlingskontor og demensplan til orientering.     Til toppen av siden


 

 

PS 5/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 
  2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden 2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
  3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
  4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
  5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
  6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 16.02.2011 16:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051