Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.12.10

Møtested: Levanger rådhus, nytt møterom ved kommunestyresalen
Dato: 08.12.2010, kl. 14:00-15:35

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 31/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 32/10 Priser og stipend 2010 utredning vedtak
PS 33/10 Barnehagebruksplan for kommunale barnehager utredning vedtak
PS 34/10 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet utredning vedtak
PS 35/10 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn utredning vedtak
PS 36/10 Orientering om samhandlingsreformen utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Lewi Brevik krf varamedlem 2 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad
Odd-Einar Langø frp varamedlem 3 frp x Mia Therese Silkoset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Bjørg Tørresdal fagansvarlig grunnskole
Odd Håpnes enhetsleder kultur
Frode A. Hallem kulturkonsulent


Orienteringer:

 • Status for arbeidet med fagplan for rehabilitering/habilitering, jfr. vedtak i k-sak 35/10 v/kommunalsjef  helse Jon Ketil Vongraven
 • Oppvekstkommisjonen i Nord-Trøndelag v/enhetsleder Nesset ungdomsskole Geir Mediås    Til toppen av siden


 


 

PS 31/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ragnhild Skjerve og Lewi Brevik.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ragnhild Skjerve og Lewi Brevik.    Til toppen av siden

 

 

PS 32/10 Priser og stipend 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Kjell Bullen fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:


Avstemning:
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av kulturpris enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av ildsjelpris enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppas forslag på tildeling av kulturstipend enstemmig vedtatt.

VEDTAK:


Begrunnelse (som PDF):
Levanger kommune – Priser og stipend 2010

Kulturkomiteens begrunnelse for innstillingen til priskandidater 2010

Kulturprisen 2010

Mange gode kandidater er foreslått til året priser. Komiteen er glad for det engasjementet Levangers befolkning viser ved å sende inn gode forslag på kandidater.
Kulturpriskomiteen består også i år av Heidi Flaten, Kjell Bullen og Britt Tønne Haugan (leder). Vi har kommet fram til følgende kandidater, alle kandidatene følger kravene til retningslinjene for prisene.

Kulturprisen 2010 tildeles Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo.

Kulturpriskomiteen innstiller enstemmig på å tildele Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo kulturprisen for 2010. Levangers “grand old man” og hilsegatens far har gjennom sitt mangeårige engasjement for byen vår markert seg som en verdig prisvinner. Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo har blitt foreslått til priskandidat tidligere av ulike personer som representerer et bredt lag av befolkningen.

Komiteens begrunnelse:
Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo har gjennom en mannsalder gjort en
beundringsverdig innsats innenfor kulturlivet i Levanger. Vi nevner:

 • En historiebok om Levanger”, foreløpig i fem bind.
 • Flere bøker som belyser historisk og arkitektonisk bakgrunn for bygninger i Levanger sentrum. Det er sagt om disse bøkene at det unike ved de er at en lokalhistoriker “så til de grader” har gått systematisk frem med å kartlegge hvert eneste hus i en småby. Ikke nok med det han forteller hvem som har bodd der. Hva de jobbet med samtidig som han avsetter plass til en god historie.
 • Utallige artikler i aviser og andre medier om emner av lokalhistorisk interesse.
 • Initiativtaker til reisingen av bautasteinen ved Levanger kirke, til minne om lokale falne i den andre verdenskrig. Dette er et utmerket eksempel på og som viser hans evne og særtrekk ved å ikke gi seg når han har bestemt seg for et prosjekt. I begynnelsen var det liten respons i lokalmiljøet for å være med på finansieringen av en slik minnebauta. Det resulterte i at Eklo samlet inn penger fra enkeltpersoner, organisasjoner og nærtingsliv i flere år for å få reist denne minnebautasteinen.
 • Hans store engasjement i forbindelse med Sejersteds park.
 • Han er en ivrig debattant og forsvarer Levangers ve og vel i lokalpressen.
 • Han hadde gjennom en årrekke en artikkelserie i Levanger Avisa under tittelen “Den gang da” som fortalte om gamle dager i Levanger gjennom tekst og ulike bildeserier som skolebilder, idrettsbilder osv.
 • Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo har vært aktiv sanger i Levanger Mannsonglag i over 63 år.

 

Ildsjelsprisen 2010
Kulturpriskomiteens begrunnelse for tildeling av Ildsjelsprisen 2010:

Ildsjelsprisen 2010 tildeles Fridtjof Sandstad.
Komiteen innstiller enstemmig på å tildele Fridtjof Sandstad ildsjelsprisen for
2010.

Fridtjof Sandstad har blitt foreslått til ildsjelsprisen i flere år og av ulike personer i Levanger.

Begrunnelse:
Komiteen har registrert Fridtjof Sandstads mangeårige innsats og pådriver for Frol orienteringsavdeling lokalt, regionalt og nasjonalt. For dette har Fridtjof Sandstad blitt kåret til “Årets Hederspris” i år der juryen sa at “prisen er en hedersbevisning til et helt o-samfunn”. Fridtjof Sandstad ble behørig hyllet for dette av hele orienterings Norge under 0-gallaen på Gardermoen 6. november.

Det sies om Fridtjof Sandstad at han har vært en pådriver og en av mange ildsjeler i Frol Orienteringsavdeling gjennom en mannsalder. Han kjennetegnes av å bruke mesteparten av sin fritid på frivillig folkehelsearbeid for barn, unge og voksne.

Frol orienteringsavdeling er blitt en toppidrettsklubb i tilegg til en breddeklubb. Hele Norge og på verdensnivå blir “lille” Levanger og Frol lagt merke til pga jobben som gjøres i Frol orienteringsavdeling av blant annet Fritjof Sandstad. Utøverne er stolte av å løpe med Levangerhesten og Levanger kommune på skjorta.
Fridtjof Sandstad har evnen til å støtte opp om alle, legge opp treninger, legge til rette for reiser, er selv med på løp. Han har en egen evne til å snakke med ungdommene sies det. Fridtjof Sandstads engasjement smitter og over på de andre støttespillerne og gir en slags dominoeffekt.

I Norges orienteringsforbund har Fridtjof Sandstad allerede fått ildsjelprisen og prisen for årets trener.

Uten ildsjeler stopper frivillighetsarbeidet. Derfor er det er en glede for oss i
komiteen å kunne innstille Fridtjof Sandstad til Levanger kommunes ildsjelspris for
2010.

Kulturstipend 2010
Kulturpriskomiteens begrunnelse for tildeling av kulturstipend 2010:

Årets kulturstipend 2010 tildeles Cecilie Andersen.

Komiteen er enstemmig innstilt på å imøtekomme Cecilie Andersens søknad på kulturstipendet for 2010.

Begrunnelse:
Cecilie Andersen er dansepedagog og daglig leder for StepUp dansestudio. Hennes søknad inneholder en sterk CV som forteller om hennes utdanning og arbeid med dans fra 1997 fram til i dag. I 2009 etablerte hun StepUp dansestudio her i Levanger.
I tillegg så tar hun på seg oppdrag fra ulike skoler i Levanger, StepUp på Magneten kjøpesenter for å nevne noe.
I regi av den kulturelle skolesekken har Cecilie Andersen et opplegg for 9. klassinger i flasmop dans og hip hop.
Det er sagt følgende om Cecilie Andersen:

 • Hun har bygd opp et dansemiljø på Levanger uten hjelp og støtte fra det offentlige.
 • Det er et foretak hvor man jobber utrolig mange timer, til meget ugunstige tider og for betaling som tilsvarer “knapper og frimerker”.


I søknaden forteller Cecilie Andersen at hun ønsker å bruke kulturstipendet til å videre utvikle konseptet sitt StepUp Dansestudio. Og hun ser kulturstipendet som motivasjonsfaktor for danseglade Levangsbygg.
Noe kulturpriskomiteen støtter og vi synes det er flott at unge mennesker etablerer seg og satser på sine talenter i Levanger.     Til toppen av siden


 

 

PS 33/10 Barnehagebruksplan for kommunale barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det utarbeides en barnehagebruksplan for kommunale barnehager i Levanger kommune.
 2. Rådmannen bes om å nedsette en prosjektorganisasjon til å utforme utkast til plan.
 3. Prosjektet gis følgende mandat:
  a. Lag prosjektplan
  b. Gi en oversikt over status for bygninger og uteområder for kommunale barnehager.
  c. Gi en oversikt over barnetallsutvikling og barnehagedekning i Levanger, både historisk og prognoser.
  d. Vurder alternative måter å nytte lokaler på til barnehagedrift og gi en oversikt over hvordan kommunale barnehager i Levanger Kommune driver i forhold til det.
  e. Gi en over sikt over private barnehager i Levanger, antall, størrelse, status og framtidsplaner.
  f. Vurder hvilke faktorer som avgjør foreldres valg av barnehage.
  g. Foreslå investeringer i prioritert rekkefølge for bygg og uteområder i Levanger kommune.
  h. Planen ferdigstilles medio mai 2011.
 4. Driftskomiteen som oppdragsgiver informeres om arbeidet i sine møter.    Til toppen av siden

 

 


PS 34/10 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Sluttrapport fra Forprosjektet ” Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering ” datert 29.september 2010 tas til orientering.
 2. Sluttrapporten sendes på off.høring , og pr.post til de mest berørte parter:
  -Stiftelsen Levanger Museum
  -Bymuseet i Levanger
  -Åsen Museums-og Historielag
  -Skogn Museumslag
  -Stiftelsen Ytterøy bygdetun
  I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten , vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa.
  Høringsfristen settes til 1. februar 2011.
 3. Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet.


Avstemning:
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Sluttrapport fra Forprosjektet ” Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering ” datert 29.september 2010 tas til orientering.
 2. Sluttrapporten sendes på off.høring , og pr.post til de mest berørte parter:
  -Stiftelsen Levanger Museum
  -Bymuseet i Levanger
  -Åsen Museums-og Historielag
  -Skogn Museumslag
  -Stiftelsen Ytterøy bygdetun
  I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten, vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa.
  Høringsfristen settes til 1. februar 2011.
 3. Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet.    Til toppen av siden


 

 

PS 35/10 Høring - NOU 2010:8  - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Orientering i møte:
Orientering v/saksansvarlig Bjørg Tørresdal

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn- Høringsuttalelse

Levanger kommune ser at Brenna utvalget har laget en grundig gjennomgang av dagens lovverk og forskrifter og av hva som skal til for å bedre innholdet og å skape et mer systematisk, pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Vi tror at dersom utvalgets anbefalinger og intensjoner blir fulgt opp, vil det gi et stort løft for barnehagesektoren og for førskolebarna.

Levanger kommune vil under kommentere de tiltak en ser som viktigst, men i en generell kommentar blir det viktig for oss å understreke at en økning i statlige rammevilkår er en forutsetning for å lykkes i implementeringen av de foreslåtte tiltak.

Barnehagetilbudet skal være frivilling
Levanger kommune støtter forslaget om at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig.

Gratis barnehage 20 timer pr uke for barn 3-5 år
Levanger kommune støtter forslaget om at alle barn får tilbud om gratis barnehage 20 timer pr uke og at dette tilbudet gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet for å sikre alle barn mulighet til deltakelse, uavhengig av foreldres økonomiske situasjon.

Tidlig innsats
Levanger kommune ser viktigheten av tidlig innsats i forhold til barn med særlige behov. Derfor støtter vi forslagene om kartlegging og systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov.

Tydeligere krav i rammeplanen for barnehagen.
Levanger kommune er enig med utvalget i at det er behov for et mer gjennomført systematisk pedagogisk tilbud i barnehagene. Dagens rammeplan er ikke tydelig nok i forhold til barnehagenes arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Målformuleringene er ikke tilstrekkelige.
Dette krever endringer i dagens rammeplan der det må bli tydeligere krav til progresjon i barns læring og utvikling. Videre må det settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse, det må settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Vi støtter også forslaget om at det i rammeplanen må tydeliggjøres hva innholdet i de skoleforberedende aktivitetene skal være.

Kompetanse
Levanger kommune er opptatt av kvalitet og kompetanse. Vi støtter utvalgets vurdering av hvor avgjørende barnehagepersonalets kompetanse er for kvaliteten på barnehagetilbudet. Ut fra dette støttes forslagene om at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha førskolelærerutdanning,
eller tilsvarende, og at førskolelærerutdanningen blir fireårig. Levanger kommune mener at dette kan være med på å sikre kvalifisert personell til barnehagene og rekruttering til førskolelærerutdanningen.    Til toppen av siden

 

 

PS 36/10 Orientering om samhandlingsreformen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Orientering i møte:
Samhandlingsreformen v/kommunalsjef  helse Jon Ketil Vongraven

Forslag i møte:
Informasjon om Samhandlingsreformen tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Informasjon om Samhandlingsreformen tas til orientering.     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 08.12.2010 17:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051