Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.01.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Momarka barnehage
Dato: 17.01.18
Tid: 13:00 - 15:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/18 Temaplan trafikksikkerhet utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf - forfall
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Rolf Inge Elvbakken ap vara ap/sp/krf x Kristin Aas
Ingen vara       - Knut Holmen
Ingen vara       - Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Ingen vara        - Olaug Julie Aasan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Dina von Heimburg rådgiver rådmannens stab  
Vera Larsen styrer Momarka barnehage  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  

 

Orienteringer:

Kommunale barnehager/kommunen som barnehageeier. Orienteringer ved enhetsleder og styrer. Orientering PDF

Revidert Temaplan driftskomiteen 2018 ble drøftet:
Innspill følges opp av administrasjonen i samråd med komiteleder. Tema og rekkefølge kan likevel bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.

Spørsmål fremmet i møtet (reglement for DK, pkt. 14):

Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål til bruk av standard skjema i forbindelse med orienteringer i dk-møtet.

Kommunalsjefene besvarte spørsmålet. Egen sak legges fram i neste dk-møte.

Stig Ove Sommervoll (AP) stilte spørsmål angående samarbeidsutvalg Stokkbakken omsorgssenter.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 

 

PS 1/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Atle Busch

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Atle Busch
Til toppen av siden

 

 

PS 2/18 Temaplan trafikksikkerhet

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 17.01.2018

Merknader i møte:

Atle Busch (V) fremmet følgende tilleggsforslag – uttalelse:

Driftskomiteen er meget tilfreds med det arbeidet som er skissert for å sikre trygg vei til skole og barnehage. Vi ønsker en tydelig framdriftsplan i målformuleringene, og for tiltakene etter hvert som gjennomgangen gjøres ved hver skole og barnehage. Særlig er dette viktig der det berører fylkesveger. Vi ønsker også at det ses særlig på skoleveien og barnehageveien til Staup.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet av Busch, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til temaplan trafikksikkerhet tas til orientering med følgende uttalelse:

Driftskomiteen er meget tilfreds med det arbeidet som er skissert for å sikre trygg vei til skole og barnehage. Vi ønsker en tydelig framdriftsplan i målformuleringene, og for tiltakene etter hvert som gjennomgangen gjøres ved hver skole og barnehage. Særlig er dette viktig der det berører fylkesveger. Vi ønsker også at det ses særlig på skoleveien og barnehageveien til Staup.

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 24.01.2018 10:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051