Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.05.19

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Kl.: 13.00 - 15.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 14/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 16/19 Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader utredning vedtak
PS 17/19 Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi – høring på planprogram utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf - forfall
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall 
Rolf Inge Elvbakken  ap  varamedlem ap/sp/krf  x Laila Merethe Inderberg 
Kim Karim Nilssen h varamedlem h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 
Orienteringer:


Drøfting:

Til toppen av siden

 

PS 14/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Atle Busch og Khalil Obeed

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Atle Busch og Khalil Obeed
Til toppen av siden

 

PS 15/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 16/19 Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling i møtet:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2019:

1)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

2)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

3)     Bygging av nytt handicaptoalett mm. Halltun samfunnshus

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2019:

1)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

2)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

3)     Bygging av nytt handicaptoalett mm. Halltun samfunnshus
Til toppen av siden

 

PS 17/19 Revidering av Kommunedelplan klima, miljø og energi - innarbeiding i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 21.05.2019 07:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051