Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.19

Møtested: Staupshaugen verksted
Kl.: 13.00 - 15.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 8/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 9/19 Fritidserklæringen utredning vedtak
PS 10/19 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler 2018 utredning vedtak
FO 2/19 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - angående husleie i kommunale boliger og kommunal bostøtte tekst behandl.

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  ap/sp/krf  Kari Johanne Kjerkol  
Ingen vara       - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Anne Grete Wold personalsjef  
Svein Roger Troset prosjektleder  
Gro Eline Almo  enhetsleder Barn og familie  

 

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

PS 8/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Erik Undlien og Rolf Inge Elvbakken 

Avstemning:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Erik Undlien og Rolf Inge Elvbakken 

Til toppen av siden

PS 9/19 Fritidserklæringen

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.03.2019

Orientering:

Fritidserklæringen v/Frivilligkoordinator Ingvild Rønning Radwan

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune slutter seg til Fritidserklæringen og forplikter seg med dette til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Levanger får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

 Til toppen av siden

 

PS 10/19 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler 2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.03.2019

Orientering:

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler 2018 v/ Seniorrådgiver grunnskole Hilde Henriksen Karlsen.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler 2018 tas til orientering og legges til grunn for revisjon av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for skole.

 Til toppen av siden

 

FO 2/19 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) - angående husleie i kommunale boliger og kommunal bostøtte

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.03.2019

Behandling:

Angående husleie i kommunale boliger og kommunal bostøtte

 1. Hvor mange har søkt om kommunal bostøtte siden innføringen i 2017?
 2. Hvor mange har fått innvilget kommunal bostøtte?
 3. Vurderes ordningen som tilfredsstillende i forhold til de som ordningen er rettet mot?
 4. Kva er husleien i kommunale boliger og hvordan er man kommet fram til disse prisene?


***********

Kommunalsjef Oppvekst Marit E. Aksnes svarte:

 1. Hvor mange har søkt om kommunal bostøtte siden innføringen i 2017?
  Svar: Siden innføringen av kommunal bostøtte er det 7 som har søkt.
 2. Hvor mange har fått innvilget kommunal bostøtte?
  Svar: 2 av de som søkte har fått innvilget støtte.
 3. Vurderes ordningen som tilfredsstillende i forhold til de som ordningen er rettet mot?
  Svar: Det virker som at ordningen er lite kjent og lite brukt (jfr antall søknader).
 4. Kva er husleien i kommunale boliger og hvordan er man kommet fram til disse prisene?
  Svar: Fra 4000 til 11 000. Leien varierer ut fra leilighetens størrelse og standard som ligger til grunn for husleien. I tilfeller med helt nye leiligheter kan bygge kostnader spille inn.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 14.03.2019 13:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051