Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.10.16 - FO 5/16 Spørsmål fra Atle Busch (V) - angående trafikksikkerhet ved Halsan skole

Som valgt medlem fra Driftskomiteen deltok jeg på Samarbeidsutvalgets møte på Halsan skole den 27.09.16. (For øvrig det første møtet jeg har deltatt på etter at jeg ble valgt, noe jeg fikk opplyst at skyldes manglende utsending til skolen av hvem som ble valgt til medlemmer av de ulike Samarbeidsutvalgene ved skolen av Driftskomiteen i sak PS 40/15 den 09.12.15).

I møtet hadde de saken trafikksikkerhet på agendaen, noe jeg ble fortalt at de har hatt denne saken oppe mer eller mindre kontinuerlig de senere år. I vår var kommunens Trafikksikkerhetsutvalg på befaring, og det er skrevet et referat etter deres befaring http://www.levanger.kommune.no/PageFiles/5775/160308_trafikk_befaring.pdf. Referatet tydeliggjør flere forhold som krever tiltak for å gi en trygg nok skolevei til Halsan skole.

Et viktig forhold som ikke framkommer av referatet etter Trafikksikkerhetsutvalgets befaring, er at skoleveien fra Langåsdammen til skolen i stor grad er skiltet som 80-sone. Veien er smal og til dels uoversiktlig og oppleves så utrygg at SU ved Halsan mener skoleelever ikke skal sykle eller gå langs den. Et krav om redusert fart skal ha vært tatt opp med kommunen og Statens vegvesen tidligere uten at noe er gjort. Dette kravet ønsker SU ved Halsan skole at behandles igjen.

Skolen og FAU vurderer nå om skolen skal iverksette særskilte trafikksikkerhetstiltak som for eksempel skolepatrulje med trafikkdirigering, for å gjøre skoleveien tryggere inntil permanente sikkerhetstiltak er gjort. Slike tiltak er ressurskrevende, og kan vanskelig opprettholdes over lengre tid.


Spørsmål:

Hvor langt er arbeidet kommet med å få iverksatt tiltak for å øke trafikksikkerheten ved Halsan skole, og hvordan er skole, elever og foresatte medvirkende i prosessen?

Atle Busch
Atle Busch, V
 

Svar: Notat av 07.10.16 fra Roar Eriksen, Kommunalteknikk PDF

behandling

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 12.10.2016 19:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051