Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.11.15

Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger rådhus
Dato: 11.11.15
Tid: - 13:00 -Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett 14:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 31/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 32/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 33/15 Driftskomiteens valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd utredning vedtak
PS 34/15 Oppnevning av Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen utredning vedtak
PS 35/15 Valg av kulturpriskomite (sak opprettet i møte) - vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

 
Permisjoner:
Knut Holmen fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.30, etter behandling av de ordinære saker.

Orienteringer:
Orientering om driftskomiteens oppgaver i henhold til delegasjonsreglementet v/kommunalsjef Jon Ketil Vongraven - presentasjon PDF
Drøfting av arbeidsform. Konklusjon: temaplan for driftskomiteen 1. halvår 2016 legges fram i neste møte.

Sak opprettet i møte:
Sak 35/15 «Valg av kulturpriskomite».
 


PS 31/15 Referatsaker

 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.11.2015

 Forslag i møte:

 Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 Referatsakene tas til orientering.

 

PS 32/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.11.2015

 Forslag i møte:

 Til å underskrive protokoll velges: Atle Busch og Kristin Aas  

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 Til å underskrive protokoll velges: Atle Busch og Kristin Aas    

 

PS 33/15 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd

 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.11.2015

 Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol     (AP) fremmet følgende forslag:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 4 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: Kari Johanne Kjerkol, Asbjørn Brustad  

Kristin Aas     fremmet følgende forslag:
Følgende representanter foreslås til valgnemnd: Olaug Julie Aasan  

Atle Busch   fremmet følgende forslag:
Følgende representanter foreslås til valgnemnd: Atle Busch  

Avstemning:
Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 4 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: Kari Johanne Kjerkol  , Asbjørn Brustad  , Olaug Julie Aasan   og Atle Busch  


 

PS 34/15 Oppnevning av Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen

 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.11.2015

 Forslag i møte:

 Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen oppnevnes: Khalil Obeed

Avstemning:
Kjerkols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen oppnevnes: Khalil Obeed  


 

PS 35/15 Valg av kulturpriskomite (sak opprettet i møte)

 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.11.2015

 Forslag i møte:

Driftskomiteens kulturpriskomite består av tre representanter som har ansvar for å legge fram forslag på kandidater til Kulturpris, Ildsjelpris, Kulturstipend og Frivilligprisen.
Til kulturpriskomite velges fra driftskomiteen for perioden 2015-2019: Kari Johanne Kjerkol    , Khalil Obeed  , Silje Augdal Friberg

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteens kulturpriskomite består av tre representanter som har ansvar for å legge fram forslag på kandidater til Kulturpris, Ildsjelpris, Kulturstipend og Frivilligprisen.
Til kulturpriskomite velges fra driftskomiteen for perioden 2015-2019: Kari Johanne Kjerkol  , Khalil Obeed  , Silje Augdal Friberg  

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 09.03.2016 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051