Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.10.18 - sak 26/18 - Nye vegnavn på Stokkberget, Åsen

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivref. 2018/9085 - /213/44
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.10.18 26/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende vegnavn for nye adkomstveger inn til boligfelt på Stokkberget vedtas i medhold av lov om stedsnavn § 5:

  • Stokkbergvegen
  • Kalkryggen 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Grunneier har foreslått vegnavnene «Stokkberget» og «Kalkryggen» på to nye adkomstveger til nytt boligfelt under utvikling på Stokkberget på Åsen. Navneforslagene har vært på høring til Stedsnavntjenesten i Midt-Norge (Språkrådet), Statens Kartverk og Åsen Museum og Historielag, jfr. stedsnavnloven § 6.  

Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Sammendrag.

Boligfeltet Stokkberget som er under utvikling, ligger sør for Åsen sentrum, innerst i Stokkanvegen. Navnet «Stokkbergvegen» foreslås for veg V2 i vedlagt plankart, mens «Kalkryggen» foreslås for veg V3. Veg V1 i plankartet heter allerede Stokkanvegen i dag.  I høringsperioden mottok kommunen to høringsuttalelser, disse følger vedlagt i saken. Stedsnavntjenesten tilrådde navnet «Stokkbergvegen» fremfor «Stokkberget». Begrunnelse følger vedlagt i Stedsnavntjenestens høringsuttalelse. Kartverket støttet Stedsnavntjenestens tilråding. Grunneier godtok stedsnavntjenestens forslag.  

Høring.

Saken ble sendt på høring 4.05.2018 – 2.07.2018.

  • Kartverket, 15.05.2018:

 
Kartverket har ingen innvendinger til de foreslåtte veinavna, men avventer uttalelse fra stedsnavntjenesten og endelig vedtak i kommunen. 

  • Stedsnavntjenesten (Språkrådet), 22.06.2018:


Stedsnavntjenesten tilrår navnet Stokkbergvegen for V2. Siden det ikke er samsvar mellom terrenglokaliteten Stokkberget og vegen, bør vegen få et tillegg som viser at det faktisk er snakk om en veg og ikke et berg. Forslagsstillers navneforslag for V3 aksepteres slik det er. På kartet ser det ut til å være en markert rygg, og det lokalhistoriske argumentet for navnet er godt. 

  • Kartverket, 25.06.2018:

 
Kartverket har ingen innvendinger mot de tilrådde formene fra stedsnavntjensten.

Kommunen bes melde inn adressenavna med adressekode fra matrikkelen for registrering i Sentralt Stedsnavnregister.

Endring etter høring.

«Stokkberget» endres til «Stokkbergvegen»

Vurdering:

Navneforslagene er godt begrunnet. Rådmannen tilrår at vegnavnene «Stokkbergvegen» og «Kalkryggen» vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.10.2018 17:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051