Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.04.19

Møtested: FLYTTET til rådhuset, møterom 1045 (gammel kantine).
Kl.: 14.30 - 15.55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 11/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 12/19 Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030 utredning vedtak
PS 13/19 Høringsuttalelse på Balansekunst - kulturstrategier for Trøndelag utredning vedtak
FO 3/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Evaluering av, behov for og organisering av området helse og velferd tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v -  Forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
 Arild By  v  varamedlem Møter for: Atle Busch

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg og eiendom  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  

 

Orienteringer:


Forespørsler:

Khalil Obeed stilte spørsmål angående Trøndelag høyere fagskole og muligheten for  besøk/dialog.

Komitelederen besvarte spørsmålet.

Khalil Obeed stilte spørsmål angående muligheten for bruk av standard skjema ved orienteringer fra administrasjonen.

Spørsmålet blir fulgt opp fra administrasjonen.

Til toppen av siden

 

 

PS 11/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.04.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Oda Amalie Kise Hjertstrøm og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Oda Amalie Kise Hjertstrøm og Asbjørn Brustad
Til toppen av siden 

 

PS 12/19 Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.04.2019

Orientering i møte:

Vedlikeholdsplan for vedlikehold av kommunale bygg v/enhetsleder Håvard Heistad

Forslag i møte:

Kari Kjerkol fremmet følgende forslag til innstilling:

Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030 vurderes i arbeidet med kommunedelplan anlegg og infrastruktur og i de årlige budsjett- og økonomiplanprosessene.

Avstemning:

Kjerkols forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030 vurderes i arbeidet med kommunedelplan anlegg og infrastruktur og i de årlige budsjett- og økonomiplanprosessene.
Til toppen av siden 

 

PS 13/19 Høringsuttalelse på Balansekunst - kulturstrategier for Trøndelag

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte høringsuttalelse fra Levanger kommune sendes til Trøndelag fylkeskommune.
Til toppen av siden 

 

FO 3/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Evaluering av, behov for og organisering av området helse og velferd

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.04.2019

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Jeg viser til enstemmig vedtak i driftskomiteen 14.11.2018, og interpellasjon FO 2/19, i kommunestyret 30.01.2019.

I møtet i driftskomiteen ble følgende vedtatt:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte(trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

Interpellasjonen i kommunestyret ble avvist. I sitt svar henviste ordføreren til vedtaket i driftskomiteen og mente det var mest fornuftig at evalueringen foretas i henhold til dette vedtaket. Ordføreren foreslo videre at gruppen suppleres med en politiker fra mindretallet.

For å få best mulig resultat av arbeidet er det viktig at administrasjonen, tillitsvalgte og politikere gjør dette arbeidet sammen. Dette for å få så bred medvirkning som mulig, spredning av kunnskap og forståelse av områdets mange oppgaver.

Gruppen bør ikke være for stor, fagforeningene bør derfor enes om en tillitsvalgt som skal representere de ansatte, flertallskonstellasjonen må velge sine to politikere som skal representere flertallet og mindretallet må enes om en politiker som skal representere mindretallet.

Gruppen kan, ved behov, hente inn kompetanse fra andre ansatte eller politikere.

Forslag til vedtak:

 1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av kommunalsjef helse og velferd, enhetsleder hjemmetjenester, 1 tillitsvalgt, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 1 politiker fra mindretallet. Gruppen ledes av kommunalsjef helse og velferd.
 2. Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019.
 3. Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.

Forslag i møte:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet nytt forslag til vedtak:

 1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av representanter fra administrasjonen som utpekes av rådmannen, 2 tillitsvalgte, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 2 politikere fra mindretallet.
 2. Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019.
 3. Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.

 
Avstemning:

Sommervolls forslag til vedtak, pkt 1, vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Sommervolls forslag til vedtak, pkt 2, enstemmig vedtatt.

Sommervolls forslag til vedtak, pkt 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av representanter fra administrasjonen som utpekes av rådmannen, 2 tillitsvalgte, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 2 politikere fra mindretallet.
 2. Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019. 
 3. Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.
  Til toppen av siden 
Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 12.04.2019 09:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051