Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.06.16 - sak 21/16 - Prosjektgruppe kulturell infrastruktur

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2015/7687
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 08.06.16 21/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen sin representant i prosjektgruppa for kulturell infrastruktur i Levanger er: 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Prosjektets organisering

Prosjekteier: Kommunalsjef samfunn Unni Storstad

Prosjektleder: Enhetsleder kultur Guri Marjane Sivertsen
Prosjektgruppe: Byantikvar/sivilarkitekt MNAL Tove Nordgaard, ingeniør Bygg & eiendom Hilde Røstad, representant fra kulturnæringene Tindved/Filmfabrikken v/Leif Terje Nilsen, kulturskolerektor Oddbjørn Hagen, biblioteksjef og konstituert kino- og kulturhusleder Vidar Lund, en representant for utviklingsstaben, en representant for tillitsvalgte, et medlem av driftskomiteen.

Ressursgruppe: Representanter for det frivillige kulturlivet.

Arbeidsgruppe: Det blir satt ned en arbeidsgruppe for mulighetsstudier av Jernbanegt. 16/18 og Festiviteten.

Prosjektgruppens mandat
Prosjektgruppen skal sørge for at det politiske vedtaket fra kommunestyret 27.01.16 - sak 2/16 blir iverksatt.

Rekkefølge for tiltak: Pkt 1 og 2 i vedtaket gjøres først:

1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.

Dette settes bort til eksternt firma som kommunen har rammeavtale med.

2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).Det nedsettes en arbeidsgruppe for dette arbeidet.

Delmål for pkt. 1 og 2:

  • Kostnadsfeste en ombygging av vaskeriet på havna til en kulturarena. Ref. Mulighetsstudien for Vaskeriet og sak i Kommunestyret 27.01.16 - sak 2/16.
  • Avklare aktuelle lokaler for kino i kommunens egne lokaler, og skaffe grunnlag for anbudsspesifikasjoner for kinodrift.
  • Avklare muligheter for øvrige kulturarenaer/-institusjoner i kommunens egne lokaler.

 Når resultatene av pkt. 1 og 2 foreligger, skal prosjektgruppa bruke informasjonen til å gjøre vurderinger av videre framdrift når det gjelder pkt. 3:

3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.

Prosjektrapport:

Prosjektgruppa samler alt utarbeidet materiale/innhentet informasjon og lager en rapport med en anbefaling som skal danne grunnlag for pkt. 4:

4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.06.2016 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051