Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.12.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 Staup helsehus for omvisning og orientering.
Møtestart: 14:30 - 15:15

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 39/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 40/16 Priser og stipend 2016 utredning vedtak
PS 41/16 Prioritering av spillemidler 2016/2017 utredning vedtak
PS 42/16 Håndtering av granulat i kunstgressbaner i Levanger utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall 
Kim Nilssen  h varamedlem  h  x Anne K. N. Solberg
 Ingen vara.       - Olaug Julie Aasan 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Orienteringer:

Hverdagsrehabilitering – kost/nytte v/enhetsleder hjemmetjenesten Lars Kverkild  - presentason PDF
Til toppen av siden

 

 

PS 39/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Khalil Obeed og Stig Ove Sommervoll

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Khalil Obeed og Stig Ove Sommervoll
Til toppen av siden

 

 

PS 40/16 Priser og stipend 2016

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2016

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

Kulturpris tildeles: Oddbjørn Hagen

Begrunnelse:

Han er og har vært engasjert i kulturarbeid i Levanger i flere tiår på flere fronter. Utenom dette har han vært og er han en fremragende ambassadør og gledesspreder for Levanger gjennom sin gjøglerier og regioppgaver i og utenom Levanger.

Oddbjørn Hagen er også mangeårig medlem av Levanger-oktetten, og har gjennom sitt arbeid i oktetten og på andre arenaer skapt glede og entusiasme for tusener av barn og voksne i Levanger og i andre deler av landet i snart en mannsalder. Oddbjørn fortjener denne prisen fordi han skaper livsglede og kulturengasjement på tvers av generasjoner, og fordi han setter Levanger som kulturby på kartet.

Frivilligpris tildeles: Levanger Røde Kors

Begrunnelse:

Årets kandidat til frivilligprisen er en solid organisasjon som veldig mange oppgjennom årene har bidratt i. Priskomiteen synes det er på sin plass å løfte dette arbeidet fram, og ønsker å tildele frivilligprisen 2016 for dette flotte arbeidet som utføres av medlemmene.

Det være seg:- besøksvenn, besøksvenn med hund, flykningeguide, -lørdagslunch, -åpent hus i påska, middag juleaften, barn og ungdomsgruppe, ferie for alle, leksehjelp, - beredskapsvakt,- hjelpekorps,- Kaffe`verden, - innsamlingsaksjoner for mennesker i nød,- osv...

Komiteen innstiller på at Levanger Røde kors tildeles frivilligprisen 2016.

Som deres egen hjemmeside forteller,:

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Røde kors har i utallige år stilt opp med frivillig arbeid innen medmenneskelighet og omsorg.

(Besøksvennene: Møtes fast hver mandag på røde korshuset. Behovene er store, og kommunen har enorme behov de selv ikke klarer å dekke.

Besøksvenn med hund: likt det som de vanlige besøksvennene gjør

Kafe Verden: fast ansvar en gang per måned, ellers ved behov på dampskipsbrygga, torsdager 1630-1900.

Flyktningguide: opprettet i høst-

Lørdagslunsj: lunsj på rødekorshuset en lørdag i måneden, en miniutgave av kafe verden

Juleaften: servering av mat via egen påmelding

Påskeåpent: Åpent hus i påsken, mange er ensomme i denne tiden, og vi servere kaffe, og sosialt samvær

Barne/ungdomsgruppe: Nyopprettet, tilby aktiviteter for de yngste.

Ferie for alle: tilbud om ferietilbud for personer med dårlig råd.

I tillegg driver noen av våre aktive som leksehjelp.) 

Ildsjelpris tildeles: Arve Brenne

Begrunnelse:

Fra Ekne idrettslag: «Arve Brenne har vært en viktig person for Ekne Idrettslag og for bygda Ekne i flere tiår. Han har innehatt de fleste verv i idrettslaget. Arve var leder av laget i flere år på 80-tallet og bidro sterkt til det idrettslaget er for bygda Ekne i dag. Arve er et «Ja menneske» og vi hører ofte utsagn som: «Jeg kan gjøre det jeg, når må det være utført»? Slike personer er gull verdt for et idrettslag. Mang en time er nedlagt av Arve både når det gjelder papirarbeid, men også når det gjelder organisering av dugnad og deltakelse på dugnad.

Arve har vært primusmotor de siste par årene for «Turstiprosjekt Torvmyra».  I dag ligger en flott tursti på Ekne fra Innlegget opp til Torvmyra tilrettelagt for funksjonshemmede og småbarnsforeldre med barnevogn.

 Arve har bidratt til at folk kommer seg ut og det igjen er positivt om man tenker folkehelse. «Ti på topp» -jobben har Arve gjort uten en krone i kompensasjon. Han har fått utallige telefoner fra folk som enten ikke finner en topp eller som sliter med å finne ut hvordan man registrerer seg. Arve er like hyggelig og behjelp som uansett hvem som ringer. I 2003 var det 2000-3000 besøk på de ti toppene som man kunne besøke, det ryktes at det i 2016 er opp mot 60 000 besøk. En formidabel økning som vi blant annet kan takke Arve for. Arve vil fortsatt bruke enormt mye tid på denne viktige jobben og fortjener en stor takk for det han gjør.

Ekne idrettslag mener at Arve Brenne er en særdeles god kandidat til årets Ildsjelpris i Levanger. Han er bestandig positiv og er ute etter å legge til rette for at andre slik at de kan utfolde seg.»

Kulturstipend tildeles: Silje Ingebrigtsen Tveråli

Kandidaten leverer en særledes solid og oversiktlig søknad, som gir lyst til å høre mer fra kandidaten. Det lover bra for fortsettelsen.

Komiteen ser med glede fram til at en spirende freelancer innen vokal/ musikal-sjangeren kommer fram i lyset nå etter endt utdanning.

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kulturstipend: Silje Ingebrigtsen Tveråli

Ildsjelpris: Arve Brenne

Frivilligpris: Levanger Røde Kors

Kulturpris: Oddbjørn Hagen
Til toppen av siden

 

 

PS 41/16 Prioritering av spillemidler 2016/2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2016

Habilitet:

Atle Busch ble med 8 mot 1 stemme erklært inhabil under behandling av denne sak. Busch fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Saksordfører:

Knut Holmen, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2016/2017:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     IL Aasguten – 11er kunstgressbane (gjentatt)

2)     Levanger kommune – Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

3)     IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius (fornyet)

4)     Levanger judoklubb – Rehabilitering gamle Frol vgs til judohall (fornyet)

5)     Frol IL – kjeller/garasje skihytte Storlidalen (fornyet)

6)     Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole (fornyet)

7)     Levanger kommune – Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

8)     Levanger kommune – Minivelodrom (fornyet)

9)     Levanger kommune – Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

10)  Innherred RC-bilklubb – RC-bane for bensinbiler (fornyet)

11)  Sportsklubben Nessegutten – Asfaltert turveg nesseguttbanen (ny)

12)  IL Sverre – 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

13)  Levanger kommune – 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

14)  Levanger kommune – Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

15)  Levanger judoklubb – Klubbhus judohall (fornyet)

16)  Ekne IL – Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (ny)

17)  Levanger fritidspark AS – Ny kunstgressbane for toppfotball (ny)

18)  Levanger fritidspark AS – Undervarme ny kunstgressbane (ny)

19)  Levanger fritidspark AS – Vanningsanlegg ny kunstgressbane (ny)

20)  Levanger jeger- og fiskerlag – Bane for løpende villsvin Torsbustaden (ny)

 

Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune – Turn og trim Stadionparken (fornyet)

2)     Levanger kommune – Bordtennis Levanger u-skole (fornyet)

3)     Levanger kommune – Streetbasket Levanger u-skole (fornyet)

4)     Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)

5)     Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)

6)     Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger u-skole (fornyet)

7)     Levanger kommune – Kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)

8)     Levanger kommune – Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

9)     IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg stadion vest (fornyet)

10)  Levanger kommune – Trimtrapp Staupshaugen (ny)

11)  Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

12)  Levanger kommune – Skateområde Frol barneskole (fornyet)

13)  Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

14)  Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter Levanger u-skole (fornyet)

15)  Levanger kommune – Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (ny)

16)  Levanger kommune – Sti Staup helsehus (ny)

17)  Levanger kommune – Utendørs treningsapparater Staup helsehus (ny)

18)  Levanger kommune – BMX/trick og ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

19)  Levanger kommune – Røstad trimpark (fornyet)

20)  Levanger kommune – Røstad hinderløype (fornyet)

21)  Levanger kommune – 5erbane kunstgress Røstad (fornyet)

22)  Levanger kommune – BMX-bane Fossingtrøa (ny)

23)  Levanger kommune – Ballbinge Kjønstadmarka 2 (ny)

24)  Levanger kommune – Grusbane Kjønstadmarka 2 (ny)

25)  Levanger kommune – Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (ny)

26)  Levanger kommune – Basketball Nesheim skole (ny)

27) Levanger kommune – Bordtennis Nesheim skole (ny)
Til toppen av siden

 

 

PS 42/16 Håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2016

Saksordfører:

Magne Nydal, KRF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune skal drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner i tråd med de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund. Brukt kunstgress som har nådd sin levetid skal destrueres/resirkuleres miljømessig. Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress på nytt sted må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk, økonomisk og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid.

Levanger kommune skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner, videreformidle dette til idrettslagene og bidra til at de får best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø.

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 07.12.2016 19:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051