Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 05.12.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Levanger rådhus 2. etg. enhet Barn- og familie, rom 2008
Kl.: 13.00 - 15.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 34/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 35/18 Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2018 utredning vedtak
PS 36/18 Navn på ny hall i Åsen utredning vedtak
PS 37/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019 utredning vedtak
PS 38/18 Nye vegnavn i Djupvika hyttefelt, Åsenfjord utredning vedtak
PS 39/18 Ordensreglement for grunnskolen i Levanger utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf - Forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - Forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - Forfall 
Rolf Inge Elvbakken  ap  varamedlem ap/sp/krf   x  Khalil Obeed
Ingen vara      mdg/sv  - Olaug Julie Aasan
Ingen vara     ap/sp/krf - Magne Nydal
Ingen vara     ap/sp/krf - Erik Undlien
Ingen vara     h - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kjersti Nordberg idrettslonsulent  

 
Spørsmål:

Stig Ove Sommervoll (AP) stilte spørsmål angående Levanger økonomiske situasjon og temareise for lærere.

Kommunalsjef Marit Aksnes besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 34/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Stig Ove Sommervoll og Knut Holmen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Stig Ove Sommervoll og Knut Holmen
Til toppen av siden

 

PS 35/18 Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Habilitet:

Til årets behandling av tildeling Frivilligpris ble Kari Johanne Kjerkol erklært inhabil, og fratrådte derfor under behandlingen og avstemningen av tildeling til denne prisen.

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:


Kulturstipend 2018 tildeles Andreas Morgan Grimstad

Andreas Grimstad er 16 år og er bratsjist og spiller i tillegg fiolin.

Han går på «Lørdagsskolen» og NTNU Unge Musikere i Trondheim og reiser med tog til Trondheim, ofte så mye som tre ganger i uka.

Høsten 2017 skulle han begynne på videregående, men valgte å ta fag som privatist for å få tid til å øve på instrumentet. Han har søkt på musikkutdanning ved NTNU i Trondheim og Barratt Due i Oslo.

Han har spilt sammen med sin bror rundt omkring i landet og spiller i Frol symfoniorkester.

I 2015 deltok han og tvillingbroren i Ungdommens Musikkmesterskap. De vant i Trondheim og nasjonalt. Etter det ble det undervisning i Trondheim.

Andreas ble i 2017 tatt inn i «Norsk Ungdomssymfoniorkester», ble med på et ukesprosjekt med konsevatorieorkesteret i Trondheim.

I 2018 ble han, blant annet, tatt inn på «Ung Filharmoni», dette er landets fremste symfoniorkester for ungdom under 18 år, ble en av fem deltakere i superfinalen i Nasjonal Ungdommens Musikkmesterskap på sommerkurs med «Ung Filharmoni» i Oslo, solist med «Toppensymfonikerne» i Mosjøen, kurs i Italia, førstepris, sammen med broren, i «Midgardkonkurransen» i Horten og spilte sammen med Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus.

For å utvikle seg til å bli enda bedre vil Andreas øve mye, det blir nødvendig å være med på kurs og orkester rundt i landet og verden for å få så mye erfaring som mulig og reiser til Trondheim flere ganger i uka.


Ildsjelpris 2018 tildeles Sturla Lorås

Sturla Lorås deltar entusiastisk og legger ned en uselvisk innsats for frivilligheten i Levanger, en innsats som går langt utover aktiviteten i eget idrettslag.

Sturla har merket og skiltet mange kilometer med stier og kjørt opp enda flere kilometer med skiløyper, bidratt til utvikling av fine anlegg på Nesset, turvei og rulleskiløype. Stiene og løypene blir besøkt og brukt av innbyggere fra hele kommunen. Sturla har vært trener innen flere særidrettsgrener.

Han har hatt ulike styreverv og lederverv i Nessegutten. Som leder av skigruppa, gjennom flere år, har han lagt til rette for trening, friluftsliv og utfoldelse for voksne og barn i alle aldre. Han er en mester som planlegger, til å skaffe finansiering/ressurser og til å gjennomføre prosjekter. Er det mulig skrapes snøen sammen til uformell lek, trening og skirenn for store og små. Han er en ildsjel gjennom gratis basis- og styrketrening, samt sykkeltrening på alle nivå.

Sturla Lorås er oppmerksom og inkluderende, dette er ildsjel-egenskaper som betyr at hver enkelt blir sett og inkludert og bidrar til at små og store opplever egenverdi og samspill i gruppa. Han er en lagbygger på tvers av idrettslag og mellom samfunnslag. Gjennom all sin virksomhet er han en pådriver for idrettsglede og inkludering for alle fra førskolealder til godt voksne.


Frivilligpris 2018 tildeles Ytterøy Helselag

Ytterøy helselag er en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen og har gjort og gjør en fantastisk jobb for lokalsamfunnet og for innsamling av midler til forskning.

I flere år hadde helselaget egen sykepleier og har, i tillegg til å bidra til helsearbeid, bidratt mye i forhold til forebyggende helsearbeid.

Helselaget arrangerer temakvelder med aktuelle tema, ettermiddagskaffe med sang og musikk på helsetunet flere ganger i året, kveldsmat på helsetunet, skolefrokost, hoppetaukonkurranse på skolen, aktiviteter under Nasjonalforeningen for folkehelsens demensaksjon og hjerteaksjon, bidratt på Kafe Verden, arrangerer «kaillkafe», sommerfest, julesalg og ukentlige trimturer.

Helselaget gir økonomisk støtte til diverse tiltak, sist innkjøp av hjertestarter til Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus.


Kulturpris 2018 tildeles Rolf Diesen

Rolf Diesen har utført en stor samfunnsnyttig innsats for å ta vare på Paul Okkenhaugs arv og bringe den videre, en stor samfunnsoppgave hvor Rolf Diesen har lagt ned mye arbeid.

Da Paul Okkenhaug gikk bort i 1975, så Rolf Diesen det som sin oppgave å bringe arven videre. Notene ble samlet og tatt vare på, og Rolf Diesen ble en av drivkreftene bak den første av CD-utgivelsen «Tonar frå Trøndelag» og boka med notesamlingen «Fra koral til barcarole». Noteutgivelsen ble starten på Paul Okkenhaug-dagene i 2001, 2005 og 2008.

Rolf Diesen var initiativtaker til opprettelsen av stiftelsen Paul Okkenhaug-selskapet i 2011.

I de senere år har Rolf Diesen sørget for å få det store dokumentasjonsprosjektet med å digitalisere brev, lydbånd og noter i havn. Han har også laget en utførlig verkliste over Paul Okkenhaugs musikk.

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Kulturstipend 2018 tildeles:    Andreas Morgan Grimstad
 • Ildsjelpris 2018 tildeles:          Sturla Lorås
 • Frivilligpris 2018 tildeles:       Ytterøy Helselag
 • Kulturpris 2018 tildeles:          Rolf Diesen

Til toppen av siden
 

PS 36/18 Navn på ny hall i Åsen

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Atle Busch (V) fremmet følgende forslag:

Navn på ny hall i Åsen: Åsenhallen

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende forslag:

Navn på ny hall i Åsen: Åsen idrettshall 

Avstemning:

Busch sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Sommervolls forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Navn på ny hall i Åsen: Åsenhallen
Til toppen av siden


 

PS 37/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Saksordfører:

Knut Holmen (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2018/2019:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken (gjentatt)

2)     Levanger kommune – Turveg Moan (gjentatt)

3)     IL Sverre – 11er kunstgressbane Elberg stadion (gjentatt)

4)     Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune – 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen (fornyet)

7)     Levanger judoklubb – klubblokale judohall (fornyet)

8)     Ekne IL – rehabilitering klubbhus Ekne stadion (fornyet)

9)     Levanger fritidspark AS – 11er kunstgressbane fot toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

10) Innherred kajakklubb – båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)

11) Levanger jeger- og fiskerlag – bane for løpende villsvinbane (fornyet)

12) Levanger kommune – sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)

13) Levanger fritidspark AS – rehabilitering lysanlegg friidrettsbane (fornyet)

14) Levanger sportsskytterlag – rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)

15) Levanger kommune – Åsen flerbrukshall (ny)

16) Ronglan IL – lager gressbane Ronglan (ny)

17) Levanger kommune – sanitæranlegg Åsen stadion (ny)

Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune – aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

2)     Levanger kommune – utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

3)     Levanger kommune – BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

4)     Levanger kommune – ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

5)     Levanger kommune – grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

6)     Levanger kommune – lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka (fornyet)

7)     Levanger kommune – basketball Nesheim barneskole (fornyet)

8)     Levanger kommune – bordtennis Nesheim barneskole (fornyet)

9)     Levanger kommune – basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

10) Levanger kommune – bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

11) Levanger kommune – hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

12) Levanger kommune – pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

13) Levanger kommune – skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

14) IL Aasguten – Torhaugen trimtrapp (ny)

15) OK Skøynar – rehabilitering o-kart Åsen sentrum (ny)

16) Skogn IL alpint – snøkanon Torsbustaden alpinsenter (ny)
Til toppen av siden

 

PS 38/18 Nye vegnavn i Djupvika hyttefelt, Åsenfjord

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende vegnavn for nye adkomstveger i Djupvika hyttefelt vedtas i medhold av lov om stedsnavn § 5:

 • Bjørnstien
 • Utsikten
 • Meviktoppen
 • Sørvikvegen
 • Bjørnfjæra
 • Sveplassen
 • Jørgen Broholms veg

Til toppen av siden
 

PS 39/18 Ordensreglement for grunnskolen i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ordensreglement gjeldende for elever i kommunale skoler fra 1.-10.trinn, på skoleveien, i skoletiden, på SFO og ved alle arrangementer i regi av skolen, vedtas, og gjelder fra 01.01.19.
Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 06.12.2018 09:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051