Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 29.08.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Staup
Dato: 29.08.2012 - oppmøte
Tid:
kl. 13:00 Befaring, jfr. vedlagte program!! NB!! Merk tidspunkt!
kl. 14:45 - 15:50 Driftskomitemøte (Sjefsgården, Staup – møterom Varieteten, hvit bygning)

Sakliste som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 25/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 26/12 Revisjon av vedtekter for Kulturskolen i Levanger utredning vedtak
PS 27/12 Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022 utredning vedtak


 Befaring fra kl. 13:00 (før møtet ble satt):


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem ap/sp/krf x Fatima Hot


   

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær

 

Merknader:
Ramme for driftskomiteens temamøte 19. september:
Temadagen skal omhandle kommunedelplan oppvekst, tidlig innsats og hvordan vi skal jobbe for å redusere behovet for barneverntjenester.

Tema (skisse): Innholdet i økningen i barnevernet (hvorfor øker det), tiltaksutvikling i barnevernet, forebyggende tiltak i for eksempel helsestasjons- og skolehelsetjenesten og i barnehage/skole. Det skal settes av rom til refleksjon og spørsmål.

Møtestart settes til kl. 11.00. Møtet bør avsluttes ca kl. 15.00.

Rådmannen planlegger hvordan dagen skal deles opp i forhold til innledningsbolker og spørsmålsrunder.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 25/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Eva Høyem Anderssen

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Eva Høyem Anderssen
    Til toppen av siden 

 

 

PS 26/12 Revisjon av vedtekter for Kulturskolen i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende endring/tilleggsforslag:
§1  STYRING
1.2. Siste setning endres til:
Kulturskolens rektor er også samarbeidsutvalgets sekretær.
 
§ 3 STYRE fjernes i overskrift. Denne vil altså lyde: RÅD OG UTVALG

3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Tillegg som 2. periode:
Ved avslutning av skoleåret utarbeider SU en aktivitetsrapport som legges fram for DK til orientering.
3.2 Overskriften skal lyde PERSONALRÅD, og parentesen fjernes.

Avstemning:
Johansens forslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens innstilling med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedtekter for Kulturskolen i Levanger vedtas med følgende endring/tillegg:
§1  STYRING
1.2. Siste setning endres til:
Kulturskolens rektor er også samarbeidsutvalgets sekretær.
 
§ 3 STYRE fjernes i overskrift. Denne vil altså lyde: RÅD OG UTVALG

3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Tillegg som 2. periode:
Ved avslutning av skoleåret utarbeider SU en aktivitetsrapport som legges fram for DK til orientering.
3.2 Overskriften skal lyde PERSONALRÅD, og parentesen fjernes.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 27/12 Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Utlagt 27.08.12:
Notat fra Sivertsen/Hagen av 24.08.12 vedrørende endring tekst i Plan for kulturskolen i Levanger PDF 

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planen:
Tillegg til punkt 4.9
Kulturskolen har i en årrekke samarbeidet med musikkavdelingen ved HiNT i forhold til praksis og veiledning av studenter.
Dette samarbeidet vil fortsette med tanke på kompetanseheving, både for kulturskoleansatte gjennom de utdanningstilbud HiNT gir og i forhold til felles kurs/prosjekter inn mot grunnskoler og barnehager.
 
Tillegg til punkt 6.4 (setning 2)
Her er HiNT en aktuell samarbeidspartner.
 
Tillegg til punkt 6.7
HiNT har utdanningstilbud innen dette fagområdet og bør være en viktig samarbeidspartner både i forhold til praksisplasser og opplæring/videreutdanning.

Avstemning:
Johansens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Planen vedtas med følgende tillegg:
Planen:
Tillegg til punkt 4.9
Kulturskolen har i en årrekke samarbeidet med musikkavdelingen ved HiNT i forhold til praksis og veiledning av studenter.
Dette samarbeidet vil fortsette med tanke på kompetanseheving, både for kulturskoleansatte gjennom de utdanningstilbud HiNT gir og i forhold til felles kurs/prosjekter inn mot grunnskoler og barnehager.
 
Tillegg til punkt 6.4 (setning 2)
Her er HiNT en aktuell samarbeidspartner.
 
Tillegg til punkt 6.7
HiNT har utdanningstilbud innen dette fagområdet og bør være en viktig samarbeidspartner både i forhold til praksisplasser og opplæring/videreutdanning.

Nødvendige bevilgninger vurderes ved behandling av økonomiplanen. 
    Til toppen av siden 

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 30.08.2012 10:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051