Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 28.08.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: NB! Oppmøte ved Jernbanegata 22b (gamle «Maren's ølutsalg) for kort befaring før møtet.
Møtet: møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus
Dato: 28.08.13
Tid: 13:00 - 15:30
(Befaring fra kl. 13.00 - Jernbanegata 22b)

Sakliste som PDF   -   EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF    EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 25/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 26/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 27/13 Høring fra Levanger kommune- Kulturskoletilbud - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+2 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Kim Heggelund h medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv - forfall
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara 3 ap/sp/krf x Fatima Hot
Anne Haugberg Mediås vara 2 h/v/sv  Hanne Ihler Toldnes 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  

 

Orienteringer:

  • Enhet Bygg og Eiendom v/enhetsleder Håvard Heistad.
    Orientering om enheten: kommunale formålsbygg og bolig, utviklingstiltak det jobbes med i drifta (vaktmester og renhold), utviklingsprosjekter på investeringssiden og status for disse prosjektene. (ca 1 time)
    presentasjon som PDF
  • «Grønt Flagg» v/prosjektleder for Grønt Flagg i Nord-Trøndelag Irene Vannebo, presentasjon PDF, og Anne Grete Glørstad i FEE (Grønt Flagg sentralt), presentasjon PDF
  • Orientering om status i arbeidet med kommunedelplan helse v/Jon Ketil Vongraven


Drøfting: Forslag til temadager og befaringer høsten 2013, jfr. vedlegg.

Enstemmig tillegg til protokollen:
Driftskomiteen ber om at kultursjefen deltar på møtet i oktober for å orientere og debattere aktuelle kulturutfordringer i Levanger kommune.

Til toppen av siden

 

 

PS 25/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Anne Haugberg Mediås.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Anne Haugberg Mediås.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/13 Høring fra Levanger kommune- Kulturskoletilbud - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune tar forslag vedrørende ny § 13-6a i Opplæringsloven og ny § 7-1f i privatskoleloven til etterretning..

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 06.09.2013 12:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051