Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 26.08.15

Møtested: Momarka barnehage
Dato: 26.08.15
Tid: - 13:00-16:00Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 27/15 Referatsaker
utredning vedtak
PS 28/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019
utredning vedtak
PS 30/15 Rapport - Bruk av og behov for innendørs lokaler for kulturaktivitet i Levanger kommune
utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Kim Heggelund  vara  h/v/sv  Annikken Kjær Haraldsen 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Lars Kverkild enhetsleder hjemmetjenesten
 
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Kari O. Aunet enhetsleder barnehage
 
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage
 
Oddbjørn Hagen Kulturskolerektor
 

 

Før møtet var komiteen på befaring hos Farmen barnehage

Orienteringer:

 

Spørsmål:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål i møtet:
Hva er grunnen til den store kostnadssprekken på Nesset ungdomsskole.
Rådmannen vil komme tilbake med svar i et senere møte.
        Til toppen av siden

 

 

PS 27/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Referatsaker tatt til orientering.  

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsaker tatt til orientering. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges Hanne Ihler Toldnes og Audun Brenne

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges Hanne Ihler Toldnes og Audun Brenne

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

UTTALELSE:

Driftskomiteen mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer.

Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse.

Driftskomiteen er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen 1.1.2016.

Driftskomiteen ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest.

 Avstemning:

Pedersens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.

Driftskomiteens VEDTAK:

UTTALELSE:

Driftskomiteen mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer.

Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse.

Driftskomiteen er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen 1.1.2016.

Driftskomiteen ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/15 Rapport - Bruk av og behov for innendørs lokaler for kulturaktivitet i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen tar rapporten til etterretning.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 10.09.2015 12:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051