Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.01.14

Møtested: Det store møterommet, NAV Levanger (Gjensidigegården)
Dato: 22.01.14
Tid: 14:00 - 16:15

Sakliste som PDFKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+2 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Ina Helen Kollerud  
Kim Heggelund  vara  h/v/sv  Annikken Kjær Haraldsen 


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

Merknader til saklista:

Kai Lennert Johansen (ap):
Når det innkalles til møter i driftskomiteen bør det på sakslista være aktuelle politiske saker til drøfting, og fortrinnsvis saker som senere skal opp til behandling i kommunestyret. I tillegg må det gjerne være orienteringer knyttet til viktige samfunnsmessige områder, slik praksis er i dag.

Orienteringer:


Spørsmål:

Hanne Ihler Toldnes (sv) stilte spørsmål ang situasjonen rundt «Dagsverket».

Kommunalsjefen besvarte spørsmålet.


Drøfting:

Forslag til temadager og befaringer for 2014 ble drøftet i driftskomiteen. Planen tas til etterretning. Tema og rekkefølge kan bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.

I tillegg ønskes følgende tema/saker/befaringer tatt inn i planen:

  • Kommunedelplan Kultur
  • Politi og lensmann – innhold
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyret med komiteutredning av 2/3 nivåmodellen
  • Til dialogmøtet den 12. februar ønskes satt opp aktuelle tema til møtet
  • Orientering fra utviklingsstaben ISK
  • Befaring til nabokommuner
  • Driftskomiteens måte å jobbe på - «hvordan spille hverandre gode»?
  • Befaring til Breidablikktunet
  • Befaring til Solhaug Forebygging


Skoletinget 2014: De av komitemedlemmene som ønsker å delta gir tilbakemelding til Per Anker Johansen innen 29. januar 2014.

 

 

PS 1/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Hans Fredrik Donjem og Hanne Ihler Toldnes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Hans Fredrik Donjem og Hanne Ihler Toldnes.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 22.01.2014 17:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051