Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 19.10.11

Møtested: Levanger rådhus, rom 3008, formannskapssalen
Dato: 19.10.2011 - oppmøte
Tid: kl. 15:00-16:55

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 17/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 18/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd utredning vedtak
PS 19/11 Plan for frivillighetspolitikk utredning vedtak
PS 20/11 Bedre integrering NOU 2011:14 - høring utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf - forfall
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Hilde Kristin Vinne ap varamedlem 2 ap/sp/krf x Per Anker Johansen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten
Toril Leirset innvandrertjenesten


Orienteringer:

 

PS 17/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asbjørn Brustad og Annikken Kjær Haraldsen.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asbjørn Brustad og Annikken Kjær Haraldsen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 18/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Wenche W. Sundal (DNA) fremmet følgende forslag:
Per Anker Johansen, Leder
Eva Høyem Anderssen, medlem

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:
Annikken Kjær Haraldsen, medlem

Avstemning:
Sundal og Toldnes sine forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter velges som valgnemnd:


 

 

PS 19/11 Plan for frivillighetspolitikk

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Orientering i møte:
Prosjektleder Åse Saltvik orienterte fra arbeidet i prosjektgruppa.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

  • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
  • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver. 
        Til toppen av siden


 

 

PS 20/11 Bedre integrering NOU 2011:14 - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag – avsnitt ”Demokrati og deltakelse – formelle og uformelle integreringsarenaer”:
Innvandrerråd etableres på fylkes- og kommunenivå som formelle høringsorgan.

Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – avsnitt ”Utdanning”:
Levanger kommune er enig i forslaget om å avvikle kontantstøtten og frigi midlene til språkstimulerende tiltak.

Avstemning:
Haraldsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslag fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune sender høringsnotatet i vedlegg 1 som kommunens høringsuttalelse.

Innvandrerråd etableres på fylkes- og kommunenivå som formelle høringsorgan.

Levanger kommune er enig i forslaget om å avvikle kontantstøtten og frigi midlene til språkstimulerende tiltak.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 23.04.2012 13:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051