Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.01.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Skogn helsetun OBS!
Dato: 18.01.2012 befaring i forkant av møtet
Tid: kl. 13:00 - 15:30 

Sakliste som PDF - word - odt   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 2/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/12 Satsningsområder for barnehagene 2011-2014 utredning vedtak
PS 4/12 Høringsforslag vedrørende regulering av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Kim Heggelund h varamedlem 1 h/v/sv x Audun Brenne
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 1 ap/sp/krf x Asbjørn Brustad
Hilde Kristin Vinne ap varamedlem 2 ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Elin Tuseth kultur
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig
Berit S. Voldseth rådgiver, barnehage


Merknader
Plan for befaringer og temadager for driftskomiteen i 2012, ble lagt fram i møtet.

Forslag til temadager og befaringer er drøftet i Driftskomiteen. Enighet om at disse møtene i hovedsak starter kl.13.00 dersom innholdet i møtet tilsier det. Tema og rekkefølge kan imidlertid bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.   - oppsett PDF

Orienteringer:


Dokumenter: 

 

 

 

PS 1/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 2/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Hans-Fredrik Donjem og Eva Høyem Anderssen.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Hans-Fredrik Donjem og Eva Høyem Anderssen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 3/12 Satsningsområder for barnehagene 2011-2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan for lokale satsingsområder for barnehagene i Levanger 2011-2014 tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 4/12 Høringsforslag vedrørende regulering av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag til ny ordlyd på vedtak:
” Høringsnotat om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager støttes, men med disse kommentarene:

Levanger kommune ser at det blir en utfordring for kommunen som tilsynsmyndighet å forholde seg til skjønnsbasert begrep/formulering som rimelig årsresultat eller vesentlig lavere personalkostnad. Vi ønsker at disse punktene tallfestes i en standard, for eksempel som en prosentsats.

Der det er naturlig bør de private barnehagene underlegges samme regelverk som for privatskoleområdet.”

Avstemning:
Arbeiderpartiets forslag, fremmet av Per Anker Johansen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Høringsnotat om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager støttes, men med disse kommentarene:

Levanger kommune ser at det blir en utfordring for kommunen som tilsynsmyndighet å forholde seg til skjønnsbasert begrep/formulering som rimelig årsresultat eller vesentlig lavere personalkostnad. Vi ønsker at disse punktene tallfestes i en standard, for eksempel som en prosentsats.

Der det er naturlig bør de private barnehagene underlegges samme regelverk som for privatskoleområdet.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 20.01.2012 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051