Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 17.04.13

Meninger:

17.04.13 - PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering
Kjære Driftskomitemedlemmer
I dag skal dere behandle saken om nytt navn på en del skoler/oppvekstsentre. Vår skole fikk navnet Nesheim skole i 1917. Vi planlegger 100 årsjubileum i 2017, men med et pennestrøk tenker dere å endre navnet vårt til tross for at både foreldre og ansatte veldig sterkt ønsker å beholde det.

La oss få fortsette planleggingen av 100 årsjubileet.

Med vennlig hilsen
Lillian Breivik

------------------

16.04.13 - PS 14/13 Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn
Driftskomiteen bør lytte til flertallet av brukerne (33 stk) i denne saken og tilbakeføre tilbudet til Åsen.

Det vil på sikt være mere lønnsomt og styrke lokalsamfunnene i stedet for gang på gang å ta bort offentlig tjenestetilbud. Skisserte problem/utfordringer lar seg utmerket løse med alternativet i Åsen. Problemet er en villet politikk, spesielt fra Arbeiderpartiet som gang på gang tar fra de som har minst fra før og gir til de som har mest fra før.

Å dele på fellesskapsgodene skaper førnøyde innbyggere og gir bedre samhold. Ber derfor Driftskomiteen om å tilbakeføre tilbudet til Åsen.

Vebjørn Haugom 

------------------

Tidligere sagt meninger
PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering

PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 17.04.2013 09:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051