Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 15/13 - Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/753
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 17.04.13 15/13

  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Temaplanen "Fysisk aktivitet i skolene i Levanger" iverksettes i fra skoleåret 2013-14 innenfor skolenes tildelte økonomiske rammer.
  2. Iverksettingen evalueres i etterkant av skoleåret 2013-14.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Prosjektrapport "Fysisk aktivitet i skolen" PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I kommunedelplan oppvekst er det prioritert flere innsatsområder. Ett av disse er "Barn og unges helse". Et tiltak innenfor "Barn og unges helse" er økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler (tiltak 1.1.25). Tiltaket er beskrevet som at man ønsker at alle barn og unge skal ha ei daglig økt med fysisk aktivitet. Et annet tiltak er kompetanseutvikling i tema innenfor innsatsområdet "Barn og unges helse" (tiltak 1.1.23).

I idrettspolitisk plan er det et mål om at alle innbyggerne skal være fysisk aktiv minst 30 minutt hver dag. Tiltak i skolen er viktige fordi de når alle barn og unge i skolepliktig alder.

Rådmannen nedsatte i 2012 ei gruppe, som fikk i oppgave å konkretisere tiltaket i kommunedelplan oppvekst og idrettspolitisk plan.

Gruppa har bestått av følgende personer:

  • Geir Mediås, enhetsleder/rektor og leder for gruppa
  • Anette Bartnes Dalheim, idrettskonsulent og SLT-koordinator
  • Jens Syver Løvli, kroppsøvingslærer og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet
  • Ingjerd Ness, fysioterapeut ved "Barn og familie" enheten
  • Magne Storsve, kroppsøvingslærer v/Nesheim skole


Gruppa har utarbeidet vedlagte plan. De har i prosessen hatt flere møter med skolenes kroppsøvingslærere og har etablert et samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Plana ble sendt på intern høring til fagforeningene og er behandlet i rektormøtet og justert i etterkant av dette før den nå fremmes for driftskomiteen.

Gruppa foreslår følgende tiltaksområder:

Tiltaksområde 1: Skolegård og friminutt. Tilrettelegging i skolegården med blant annet utstyr og utvikling av trivselsledere som skal legge til rette for aktivitet.

Tiltaksområde 2: Kroppsøvingsfaget. Det skal utvikles et nettverk for kroppsøvingslærere og fagmiljøet ved HiNT har sagt seg villig til å lede dette nettverket. Et annet tiltak er at alle elever skal delta i kroppsøving gjennom tilrettelegging i timene.

Tiltaksområde 3: Skolevei. Det skal tilbys sykkelpakker i bytte for buss ved alle ungdomsskolene. Det skal arbeides for å skape trygge skoleveier. Det skal lages informasjonsmateriell til foreldre om betydningen av å sykle/gå til skolen.

Gruppa som har laget plana, ønsker å følge opp arbeidet det første året.

Vurdering:

Det er laget en kort og målrettet temaplan for fysisk aktivitet i skolene i kommunen. Det er et poeng at den er så kort fordi det betyr at den anses av rektorer og tillitsvalgte som realistisk å gjennomføre. Tiltakene vil ha effekt på barn og unges helse og vil kunne motivere til ytterligere fysisk aktivitet.

Gruppa som har laget plana, har sagt seg villige til å følge opp tiltakene og sikre at det etableres et nettverk for kroppsøvingslærerne. Rådmannen mener dette er viktig i oppstarten av arbeidet.

Skolene bør rapportere om gjennomføring av tiltakene i etterkant av skoleåret 2013-14. Det kan da lages en rapport til driftskomiteen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051