Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 12/13 - Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering

Sveinung Havik - klikk for personkort
Saksbehandler: Sveinung Havik
Arkivref. 2013/758
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.13 3/13
Driftskomiteen 17.04.13 12/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering gis følgende navn:

 1. Nesset Oppvekstsenter
 2. Levanger ungdomsskole
 3. Frol Oppvekstsenter
 4. Levanger voksenopplæring


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Med bakgrunn i Skolenavnsaken jfr. DK 3/13 ble det vedtatt å gjennomføre en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.

Det gjelder følgende enheter/skoler:

 1. Nesheim oppvekstsenter. Nesheim skole som skal flyttes til lokalene på Nesset u.skole.
 2. Ny ungdomsskole på Røstad
 3. Nytt oppvekstsenter/barneskole på Frol
 4. Sjefsgården voksenopplæring som er lokalisert på Staup


Juryen har bestått av:

 • Sveinung Havik, leder
 • Jens Syver Løvli, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet
 • Rune Falch Moen, Levanger Ungdomsråd og
 • Tone Nergård, leder i kommunalt foreldreutvalg.


Juryen har hatt to møter.

Innen fristen hadde 16 personer (noen på vegne av flere) sendt inn 11 ulike navneforslag.

Vurdering:

Juryen tolker sitt mandat og navnekonkurransen invitasjon som en svært åpen prosess.

De fleste navneforslagene faller godt innenfor den tradisjonelle geografiske navneformen som har vært gjeldende i kommunen. I den grad det er sammenfall mellom forslagsstillerne og juryen legges det stor vekt på de gode argumentene.

Det geografiske navnet som favner området for skolen blir prioritert, og dette mener juryen gir ønskelig lesbarhet både for kommunens innbyggere og folk i fylket ellers.

Den førende praksis gjør at juryen enstemmig anbefaler disse skolenavnene:

 1. Nesset Oppvekstsenter (inkluderer Staup barnehage)
 2. Levanger ungdomsskole
 3. Frol Oppvekstsenter videreføres
 4. Levanger voksenopplæring


Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.
 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn:
  Sveinung Havik, leder
  Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger
  Leder i Levanger ungdomsråd
  Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger
 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken.


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.
 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn:
  Sveinung Havik, leder
  Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger
  Leder i Levanger ungdomsråd
  Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger
 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 78/12 å flytte Nesheim barneskole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole. Videre ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Røstad og å flytte elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset dit. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug ble vedtatt flyttet til Frol. Dette vedtaket gjør det nødvendig å vurdere nye navn for de tre resultatenhetene som nå flyttes geografisk og/eller får nytt innhold.

Nesheim barneskole og Staup Natur- & Aktivitetsbarnehage er organisert sammen i Nesheim oppvekstsenter. Barnehagen, som er lokalisert på Staup, er ikke planlagt flyttet.

Det nye oppvekstsenteret på Frol vil etter sammenslåingen bestå av barnehage, mottaksskole og TOA (spesialpedagogisk avdeling for funksjonshemmede) samt tidligere Frol, Mule og Okkenhaug barneskoler.

Sjefsgården voksenopplæring, som er en skole organisert inn under Innvandrertjenesten, ble i februar i 2010 flyttet fra Sjefsgården til Staup. Det er naturlig å vurdere nytt navn for denne skolen når det først gjennomføres en navnekonkurranse for de andre skolene som får endret geografi og/eller innhold.

Navn på kommunens skoler har tradisjonelt hatt en geografisk forankring. Navn er viktig for å skape identitet. Det synes derfor riktig å gjennomføre en navnekonkurranse hvor ansatte og innbyggerne får anledning til å komme med forslag til framtidige navn for disse skolene.

Rådmannens foreslår at det nedsettes en jury til å vurdere innkomne forslag, og foreslår følgende medlemmer av denne:


Juryens forslag fremmes som sak for driftskomiteen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak om navn på resultatenhetene/skolene.

Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.

Innkomne forslag vurderes av en jury. Dersom driftskomiteen velger å sette inn politikere i juryen, tilrås det at Sveinung Havik blir medlem og sekretær for juryen.

Driftskomiteen fatter endelig vedtak i denne saken i sitt møte i april 2013.

    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051