Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Frol OS, barnehagen
Dato: 17.04.13
Tid: 13:00 - 14:45

Sakliste som PDF  -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -   EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger +)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering utredning vedtak
PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14 utredning vedtak
PS 14/13 Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn utredning vedtak
PS 15/13 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan utredning vedtak
PS 16/13 Godkjenning av smittevernplan utredning vedtak
PS 17/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013 utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


Orienteringer:

Omvisning/orientering Frol barnehage v/styrer Marte Løvli.Barnehagesituasjonen på Skogn – status og prosess videre v/kommunalsjef Trude Nøst

Etter behandling av ordinære saker ble det avholdt temeadag -

Barnehagepolitisk verksted:

Program:

Kl. 13.00-13.30

Omvisning Frol barnehage

Kl. 13.30-14.30

Driftskomitemøte - behandling av ordinære saker

Kl. 14.30-15.00

Innledning med fakta og beskrivelser. Bilde av en barnehagehverdag
Presentasjon PDF

Kl. 15.00-15.15

Individuelt arbeid

Kl. 15.15-16.30

Kafèdialog; gruppeoppgaver/refleksjoner.
Oppsummering PDF

 

Vedlagt; St.meld.24

 

 

PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Asbjørn Brustad
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag – pkt 1:

Nesset Oppvekstsenter endres til Nesheim Oppvekstsenter.

Avstemning:

Johansens endringsforslag pkt 1, avvist med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 1.

Rådmannens forslag pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 4, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering gis følgende navn:

1) Nesset Oppvekstsenter

2) Levanger ungdomsskole

3) Frol Oppvekstsenter

4) Levanger voksenopplæring
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

Det etableres ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2014/15, jfr. kart med følgende endring: grensa følger bekkedraget Nossemsbekken ned til Eidesøra (sørvest for Nossum travbane). Den nye kretsgrensen gjelder for de som starter på første trinn skoleåret 2014/15 og senere år. Øvrige elever fullfører skoleløpet på den skolen hvor de i dag er innskrevet.

Avstemning:

Brustads endringsforslag – nytt pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det etableres ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.Det etableres ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2014/15, jfr. kart med følgende endring: grensa følger bekkedraget Nossemsbekken ned til Eidesøra (sørvest for Nossum travbane). Den nye kretsgrensen gjelder for de som starter på første trinn skoleåret 2014/15 og senere år. Øvrige elever fullfører skoleløpet på den skolen hvor de i dag er innskrevet.Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/13 Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Helsestasjonen på Åsen gjenopprettes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for Toldnes sitt forslag til innstilling.

VEDTAK:

Samlokalisering av helsestasjonen på Åsen og Skogn etableres som en permanent ordning. Merkantilstillingen ved helsestasjonen økes fra 30 til 50%. Økningen tas innenfor enhetens budsjettrammer.Parkeringsmulighetene utredes med mål å få til faste plasser for helsestasjonens brukere. Skolestartkontrollen for barn som skal begynne i 1. klasse utføres av skolehelsetjenesten ved Åsen barne- og ungdomsskole i stedet for i helsestasjonen på Skogn.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/13 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Temaplanen "Fysisk aktivitet i skolene i Levanger" iverksettes i fra skoleåret 2013-14 innenfor skolenes tildelte økonomiske rammer.Iverksettingen evalueres i etterkant av skoleåret 2013-14.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/13 Godkjenning av smittevernplan

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Smittevernplanen godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 18.04.2013 10:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051