Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.11.11

Møtested: Nesset ungdomsskole
Dato: 16.11.2011
Tid: kl. 14:00, befaring, møtevarighet kl. 16:00-17:45

Sakliste som PDF - word - odt  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 21/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 22/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015 utredning vedtak
PS 23/11 Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner (BARK) utredning vedtak
PS 24/11 Etablering av Familiens Hus i Levanger kommune utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem ap/sp/krf x Kai Lennert Johansen

    

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Marit E. Aksnes enhetsleder enhet Barn og familie


Før møtet ble det foretatt befaring til Mule skole og Nesheim skole.

Orienteringer:

 • Orientering om ”nye” Nesset u.skole v/enhetsleder Geir Mediås
 • Pågående rustiltak i Levanger - økonomi, drift og tenkninga rundt tiltakskjeden v/prosjektkoordinator/ruskoordinator Heidi Hammer og fagleder psykisk helse- og oppfølgingstjeneste Torhild Grevskott.
 • Diverse orienteringer v/kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven.
      Til toppen av siden


 


PS 21/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Audun Brenne og Wenche W. Sundal.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Audun Brenne og Wenche W. Sundal.
    Til toppen av siden

 

 

PS 22/11 Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Valgnemndas forslag til vedtak:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:

Utvalg:

Medlem:

Vara:

Ekne gymsal og grendehus  

Svein Oppheim

 

Tor O. Kjølen

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd

Olav Wanderås

Hans E.Vist

Jarle Øra

 

Liv R. Eriksen

Pål Myhr

Bjørn Odin Vist

Halltun samfunnshus – medlem i styret   

 

Per Mølnås

 

Ika-Trøndelag  (arkiv) 

Eva K. Lian

 

 

Interkommunalt fjellområde

Steinar Svendgård

Ingvild Berg Fordal

 

Kjell Bullen

Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i Åsen

Arne Sigmund Vudduaune

Guri Skjesol

Gunnar Kjølen

 

 

Kulturpriskomitè

 

Per Anker Johansen

Asbjørn Brustad

Hanne Ihler Toldnes

 

 

Kulturskolen i levanger

Kai L.Johansen

 

Britt Tønne Haugan

Levanger museum – representantskapet   

Museet ledes nå av et styre

Valg til rep.skap UTGÅR.

 

 

Levanger museum – styret  

Sigmund  Laugsand

Annar J. Johansen

 

Kjell Bullen

Jorunn Skogstad

Ronglan samfunnshus – medlem i styret  

Magne Nydal

 

Samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra

 

 

Medlem

 

 

Vara

Ekne/Tuv:                           

 

Egil Gaupseth     

Olav Kløvjan

Vårtun                                 

 

Einar Bangstad   

Børge Lund

Frol OS                               

 

Atle Busch          

Wenche Sundal

Halsan/Momarka OS          

 

Fatima Hot          

Nina Bakken Bye

Markabygda M.skole          

 

Ina Kollerud        

Ragnhild Skjerve

Mule/Okkenhaug                

 

Vegard Austmo   

Annikken Kjær Haraldsen                                       

 

Nesheim                              

 

Ketil Hveding      

Ole Jørstad

Nesset U                              

 

Anne Grete Krogstad 

Britt Tønne Haugan

Skogn OS                           

 

Edvard Øfsti              

Hilde K. Iversen

Åsen OS                             

 

Alf  M. Reberg       

Torbjørn A. Moe

Ytterøy OS                         

 

Asbjørn Brustad   

Regine Steinvik                 

Samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg

 

Etter avtale med PO–enhetene utsettes dette valget til desembermøtet. Valgnemnda har vurdert de politiske kandidatene i forhold til totalbildet for råd, utvalg mm, men venter med sin innstilling til valg av ikke-politiske representanter  er avviklet . De sittende SU fungerer inntil nye valg er foretatt.

Skognhallen (kommunens representant)   

Jan Rønning

 

Lill Christin Nordahl

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, Skogn - tilsynsnemnda for Skogn bygdemuseum

Johannes Vongraven

 

Martha Dalen

Stiftelsen Skallstuggu – medlem styret

Anne Grete Krogstad

 

Aina Bye

Stiftelsen Skallstuggu – utsendinger årsmøtet

Hans Aalberg

Lucie Kjelvik

 

 

Stiftelsen

Studentboliger Levanger

Anne-Grethe Hojem

 

Olaug Leira

Tilsynsnemnda for friluftsområdet Falstadberget

Knut Jostein Brenne

Stein Enok Nordholmen

Knut Dreier

Jo Vegard Dalen

Alfred Falstad

 

 

Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret

Kari J. Kjerkol

 

Inga Daae Forberg
Valgnemndas innstilling er enstemmig

Per Anker Johansen             Eva Høyem Anderssen            Annikken Kjær Haraldsen


Avstemning:
Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:

Utvalg:

Medlem:

Vara:

Ekne gymsal og grendehus  

Svein Oppheim

 

Tor O. Kjølen

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd

Olav Wanderås

Hans E.Vist

Jarle Øra

 

Liv R. Eriksen

Pål Myhr

Bjørn Odin Vist

Halltun samfunnshus – medlem i styret   

 

Per Mølnås

 

Ika-Trøndelag  (arkiv) 

Eva K. Lian

 

 

Interkommunalt fjellområde

Steinar Svendgård

Ingvild Berg Fordal

 

Kjell Bullen

Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i Åsen

Arne Sigmund Vudduaune

Guri Skjesol

Gunnar Kjølen

 

 

Kulturpriskomitè

 

Per Anker Johansen

Asbjørn Brustad

Hanne Ihler Toldnes

 

 

Kulturskolen i levanger

Kai L.Johansen

 

Britt Tønne Haugan

Levanger museum – representantskapet   

Museet ledes nå av et styre

Valg til rep.skap UTGÅR.

 

 

Levanger museum – styret  

Sigmund  Laugsand

Annar J. Johansen

 

Kjell Bullen

Jorunn Skogstad

Ronglan samfunnshus – medlem i styret  

Magne Nydal

 

Samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra

 

 

Medlem

 

 

Vara

Ekne/Tuv:                           

 

Egil Gaupseth     

Olav Kløvjan

Vårtun                                 

 

Einar Bangstad   

Børge Lund

Frol OS                               

 

Atle Busch          

Wenche Sundal

Halsan/Momarka OS          

 

Fatima Hot          

Nina Bakken Bye

Markabygda M.skole          

 

Ina Kollerud        

Ragnhild Skjerve

Mule/Okkenhaug                

 

Vegard Austmo   

Annikken Kjær Haraldsen                                       

 

Nesheim                              

 

Ketil Hveding      

Ole Jørstad

Nesset U                              

 

Anne Grete Krogstad 

Britt Tønne Haugan

Skogn OS                           

 

Edvard Øfsti              

Hilde K. Iversen

Åsen OS                             

 

Alf  M. Reberg       

Torbjørn A. Moe

Ytterøy OS                         

 

Asbjørn Brustad   

Regine Steinvik                 

Samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg

 

Etter avtale med PO–enhetene utsettes dette valget til desembermøtet. Valgnemnda har vurdert de politiske kandidatene i forhold til totalbildet for råd, utvalg mm, men venter med sin innstilling til valg av ikke-politiske representanter  er avviklet . De sittende SU fungerer inntil nye valg er foretatt.

Skognhallen (kommunens representant)   

Jan Rønning

 

Lill Christin Nordahl

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, Skogn - tilsynsnemnda for Skogn bygdemuseum

Johannes Vongraven

 

Martha Dalen

Stiftelsen Skallstuggu – medlem styret

Anne Grete Krogstad

 

Aina Bye

Stiftelsen Skallstuggu – utsendinger årsmøtet

Hans Aalberg

Lucie Kjelvik

 

 

Stiftelsen

Studentboliger Levanger

Anne-Grethe Hojem

 

Olaug Leira

Tilsynsnemnda for friluftsområdet Falstadberget

Knut Jostein Brenne

Stein Enok Nordholmen

Knut Dreier

Jo Vegard Dalen

Alfred Falstad

 

 

Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret

Kari J. Kjerkol

 

Inga Daae Forberg


 
    Til toppen av siden

 

 


PS 23/11 Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner (BARK)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Halsstein bygdeborg foreslås som kommunens kulturminne i det nasjonale programmet for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (BARK).
    Til toppen av siden

 

 

PS 24/11 Etablering av Familiens Hus i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Driftskomiteen er positiv til etablering av arbeidsformen ”Familiens hus” i Levanger kommune. Det igangsettes et utredningsarbeid som konkretiserer praktiske og økonomiske konsekvenser av å etablere ”Familiens hus” som en tverrfaglig arbeidsform med utgangspunkt i dagens fagtjenester i Barne- og familieenheten. I dette utredningsarbeidet vurderes også et slikt tiltak i forhold til samarbeid innad i Samkommunen.
 2. Når en slik konsekvensanalyse foreligger fremmes det en sak til politisk behandling.
 3. Som rådmannens pkt. 2.


Avstemning:
Johansens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Johansens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Johansens forslag, pkt. 3, enstemmig vedtatt.
Johansens forslag til vedtak, i sin helhet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen er positiv til etablering av arbeidsformen ”Familiens hus” i Levanger kommune. Det igangsettes et utredningsarbeid som konkretiserer praktiske og økonomiske konsekvenser av å etablere ”Familiens hus” som en tverrfaglig arbeidsform med utgangspunkt i dagens fagtjenester i Barne- og familieenheten. I dette utredningsarbeidet vurderes også et slikt tiltak i forhold til samarbeid innad i Samkommunen.
 2. Når en slik konsekvensanalyse foreligger fremmes det en sak til politisk behandling.
 3. Rådmannen bes om å arbeide med å finne egnede lokaler i sentrum for denne etableringen og å utarbeide en finansieringsplan for tiltaket. Det legges fram en sak til politisk behandling om finansiering av ny lokalisering.
      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 06.01.2012 12:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051