Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.09.13 - ekstramøte

Møtet: møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus
Dato: 16.09.13
Tid: 15:00 - 15:45

Sakliste m/vedlegg som PDF   - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (5 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene utredning vedtak
PS 30/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013 utredning vedtak
PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler - høring utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+2 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Ikke oppnevnt ny - medlem h/v/sv - ikke oppnevnt
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Kim Heggelund  varamedlem h/v/sv  x Annikken Kjær Haraldsen
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem h/v/sv x for uoppnevnt


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  


Orienteringer:

  • Skolelederkonferansen.
    Deltakelse fra driftskomiteen: Audun Brenne og Kai Lennert Johansen.
  • Temaer til "Skolepolitisk verksted» 2.10:
    Lesing – forbedring av leseferdigheter. 2. Rådsorganene – hvordan fungerer de?

 

 

 

PS 28/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.09.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Knut Sigurd Hjelmstad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Knut Sigurd Hjelmstad

Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.09.2013

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til innstilling:

  1. Kulturscene med tilhørende arealer som vist i vinnerutkastet for plan- og designkonkurranse, legges ikke inn i prosjektet for Levanger ungdomsskole, med den begrunnelse at det ikke vil gi en tilfredsstillende løsning verken for skolen eller kulturlivet.
  2. Rådmannen bes om i tråd med tidligere vedtak, å lage en kommunal utredning omkring Festiviteten som kulturarena. Utredningen må basere seg på en høring blant interesserte kulturaktører og deres behov, samt en klargjøring av hva som bør gjøres med Festiviteten for å imøtekomme disse behovene (innsetting av teleskopamfi mv). Saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig.


Avstemning:

Johansens forslag til innstilling punkt 1, enstemmig tiltrådt.

Johansens forslag til innstilling punkt 2, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kulturscene med tilhørende arealer som vist i vinnerutkastet for plan- og designkonkurranse, legges ikke inn i prosjektet for Levanger ungdomsskole, med den begrunnelse at det ikke vil gi en tilfredsstillende løsning verken for skolen eller kulturlivet.
  2. Rådmannen bes om i tråd med tidligere vedtak, å lage en kommunal utredning omkring Festiviteten som kulturarena. Utredningen må basere seg på en høring blant interesserte kulturaktører og deres behov, samt en klargjøring av hva som bør gjøres med Festiviteten for å imøtekomme disse behovene (innsetting av teleskopamfi mv). Saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig.

Til toppen av siden

 

 


 

PS 30/13 Innmelding av ny anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til endring i kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler, i tråd med vedlagte kart, legges ut på høring med høringsfrist 18. oktober 2013. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.09.2013 14:48 Sist endret: 17.09.2013 13:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051