Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.10.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Solhaug Forebygging (etter befaring)
Dato: 15.10.14
Tid: 10:00 - 14:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/14 Høring av rapporten "Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre" utredning vedtak
PS 30/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv - forfall
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem ap vara ap/sp/krf x Fatima Hot
Ingen vara        - Annikken Kjær Haraldsen 
Ingen vara        - Hanne Ihler Toldnes 


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

Tidsplan befaring:

10.00 – 10.20

Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss

10.20 – 10.50

Befaring Ekne barnehage (Ikke vært der før. Barnehagen er utbygd/utvidet to ganger i denne valgperioden. Jobber med Grønt Flagg og har stort fokus på turer, med toppturer i år.)

10.50 – 11.00

Kjøre/gå til Ekne skole

11.00 – 11.30

Befaring Ekne skole (Ikke vært der før. Nytt bygg nå i høst. De tre byggene er nå bygd sammen med et nytt bygg. Har jobbet godt med å øke leseferdighetene de siste årene og har nå fått nytt lokale til skolebiblioteket. I år skal de jobbe litt med regning og med Naturlig skolesekk.)
- presentasjon PDF

11.30 – 11.55

Kjøre til Solhaug Forebygging.

12.00 – 12.30

Befaring Solhaug

12.30 – 13.00

Mat og samtidig orientering om drifta ved Solhaug


Orienteringer i DK-møte:

 

 

PS 28/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Asgeir Persøy

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Wenche W. Sundal og Asgeir Persøy
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/14 Høring av rapporten "Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre"

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til rapport «Utdanning og forskning i spesialpedagogikk-veien videre» med de merknader som er gitt i vedleggene fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), og spesialpedagogisk team.

 Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges Kommunedelplan oppvekst ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

 Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 23.10.2014 09:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051