Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.05.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Åsen barne- og ungdomsskole
Dato: 15.05.13
Tid: 11:00 - 15:15

Sakliste som PDF - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 18/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 19/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 20/13 Årsrapport  barnehage 2012 utredning vedtak
PS 21/13 Kompetanseplan for skole og barnehage 2013-2016 utredning vedtak
PS 22/13 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad/forfall dato
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Kim Heggelund h medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp - forfall
Hans-Fredrik Donjem  ap varamedlem ap/sp/krf x Wenche W. Sundal
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem ap/sp/krf x Fatima Hot
Hans Aalberg frp varamedlem frp x Asgeir Persøy
Ingen vara     h/v/sv   - Kim Heggelund

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Reidun Johansen konsulent  

 

Merknader:

Driftskomiteen ønsker å få en orientering om organiseringen av Barnevernstjenesten i Levanger og Verdal.

Orientering:

Tone V. Rostad og Hartvik M. Eliasson orienterte om arbeidet med Kompetanseplan for skole og barnehage 2013-2016

Kommunalsjef Trude Nøst orienterte om den store Folkehelsekonferansen i regi av Sunne kommuner som arrangeres på HINT, torsdag 30. mai – Driftskomiteens medlemmer oppfordres til å delta på denne.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Referatsakene godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene godkjennes.

 

 

 

PS 19/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Audun Brenne og a Ina Helen Kollerud

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Audun Brenne og a Ina Helen Kollerud

Til toppen av siden

 

 

 

PS 20/13 Årsrapport barnehage 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/13 Kompetanseplan for skole og barnehage 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Kompetanseplan for barnehage og skole 2013 – 16 vedtas.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen, AP og Hanne Ihler Toldnes, SV fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP og SV:

Driftskomiteen ønsker at det ved neste års revisjon av skoleplanen tas inn satsing på fysisk aktivitet og estetiske fag.

Avstemning:

Johansens og Toldnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kompetanseplan for barnehage og skole 2013 – 16 vedtas.

Ved neste års revisjon av skoleplanen tas inn satsing på fysisk aktivitet og estetiske fag.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/13 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012

Rådmannens forslag til innstilling:

Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 15.05.2013 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051