Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.05.14

Møtested: Breidablikktunet
Dato: 14.05.14
Tid:
kl. 13:00 -  Fellesmøte mellom Samarbeidsutvalgene, driftskomiteens medlemmer og administrasjonen i Levanger kommune
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettkl. 15:00 - 17:00 Driftskomiteens møte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 13/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 14/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger utredning vedtak
FO 2/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Vedrørende etablering av "Familiens hus" tekst behandl.
FO 3/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Styringsideologi i offentlig sektor tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - Deltok i Dialogmøte
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans Fredrik Donjem ap vara ap/sp/krf x  


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Frode Skogstad Ugelstad enhet kultur – barn og ungdom  


I forkant av driftskomiteens møte ble det holdt fellesmøte mellom samarbeidsutvalgene, driftskomiteens medlemmer og administrasjonen i Levanger kommune, jfr. egen sakliste.

Merknader:

Kai Lennert Johansen bemerket den økende praksis i driftskomiteen ang behandling av forespørsel/spørsmål.

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 14/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asgeir Persøy

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asgeir Persøy.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Utdelt/utsendt i møte:

Uttalelse vedr Ungdomshuset fra SLT-koordinatorforum, e-post med vedlegg datert 14.05.14 PDF

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

  1. Levanger ungdomshus fortsetter i Gjensidigebygget inntil nye lokaler foreligger.
  2. Driftskomiteen viser til sitt vedtak i sak 12/14, og ber om en utredning knyttet opp mot egnede lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Driftskomiteen ønsker at ungdom deltar i utredningsarbeidet.
  3. Driftskomiteen vurderer Levanger-Avisas hus som svært interessant i denne sammenheng. 


Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til formannskapet:

Resterende husleiekostnader for ungdomshuset i Gjensidigebygget fra 1. juli 2014 dekkes ut året.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Johansens forslag til vedtak, ble Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Johansens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

  1. Levanger ungdomshus fortsetter i Gjensidigebygget inntil nye lokaler foreligger.
  2. Driftskomiteen viser til sitt vedtak i sak 12/14, og ber om en utredning knyttet opp mot egnede lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Driftskomiteen ønsker at ungdom deltar i utredningsarbeidet.
  3. Driftskomiteen vurderer Levanger-Avisas hus som svært interessant i denne sammenheng.


INNSTILLING til formannskapet:

Resterende husleiekostnader for ungdomshuset i Gjensidigebygget fra 1. juli 2014 dekkes ut året.

Til toppen av siden

 

 

 

FO 2/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende etablering av "Familiens hus"

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Hvor langt har dette utredningsarbeidet kommet, og hva er de foreløpige resultatene?
  2. Kan Driftskomiteen være en aktiv pådriver for å få vedtaket realisert, og kan vi eventuelt påvirke hvor "Familiens hus" bør etableres?
  3. Så fremt positivt svar i spørsmål 2. Kan vi arbeide for å få "Familiens Hus" etablert i 1.etasje på Rådhuset, med en evt inkludering av Rolfsjordgården? (Intensjonen med Familiens hus, var bl.a at det skulle bli et tverrfaglig lavterskeltilbud som var lett tilgjengelig)


Komitelederen besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 

 

FO 3/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - styringsideologi i offentlig sektor

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren: 

Spørsmål 1: Hva er New Public Management?

Spørsmål 2: Hvordan gjenspeiler styringsideologien seg i hvordan Levanger kommune yter sine tjenester?

Spørsmål 3: Hvilke begreper blir mest brukt og hva betyr de egentlig? (Noen få eksempler)

Komitelederen og kommunalsjefen besvarte

       Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 14.05.2014 17:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051