Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.05.15

Møtested: Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS)
Dato: 13.05.15
Tid:
11:00 - Fellesmøte samarbeidsutvalgene, driftskomiteen og administrasjonen i Levanger kommune flyttes til 10.06.15
13:00 - 14:00 Driftskomiteens møte
14:00 - Befaring Levanger ungdomsskole

Sakliste som PDF  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 19/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 20/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/15 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Møter for: Wenche W. Sundal 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 


Forespørsel (jfr. driftskomiteens reglement pkt. F):

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet forespørsel i møtet:

Driftskomiteen har i inneværende periode 2011-2015, hatt svært få saker til politisk behandling. Dette har blitt påpekt i flere møter. Sist i Driftskomitemøte 18.3.15 i en merknad. Dette aktualiserer behovet for å revurdere dagens organiseringen med dagens PUK og DK.

Oversendelsesforslag uten realitesbehandling:    

DK ber administrasjonen legge fram en sak til behandling i neste DK møte 10.6. 2015, som belyser alternativ politisk organisering med Hovedutvalg.

Leder besvarte spørsmålet.

VEDTAK: Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

Etter driftskomitemøtet:
Befaring Levanger ungdomsskole. Orientering/omvisning ved rektor Bjørg Tørresdal og prosjektleder Svein Roger Troset.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Annikken Kjær Haraldsen og Asbjørn Brustad
        Til toppen av siden

 

 

PS 21/15 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 tas til etterretning og legges til grunn i revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 13.05.2015 16:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051