Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13 - sak 9/13 - Plan for legetjenestene i Levanger

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Arkivref. 2013/1554
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.03.13 9/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan for legetjenestene i Levanger tas til etterretning.Framdrift for opptrapping/endring av legetjeneste i henhold til planen avklares i framtidige budsjett og økonomiplaner.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommunen skal ha en plan for legetjenestene, dette følger av sentral rammeavtale ASA 4310 mellom KS og Legeforeningen.


Vedlegg:

  1. Plan for legetjenestene i Levanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger kommune har i dag for lite ledige plasser på fastlegenes lister. Kommunen har fått tildelt to nye hjemler, men har i dag ikke lokaler hvor disse kan etableres. Det eksisterer planer om etablering av et større nytt senter på privat basis, kommunen bør ha en plan for hvordan man skal oppnå ønsket utvikling for kommunens innbyggere.

Legebemanningen i kommunens sykehjem er lav i forhold til tjenestene som ytes der. Kommunen bør ha en plan for hvordan utviklingen skal være.

Kommunen har heller ingen lege tilknyttet skolehelsetjenesten i dag.

I "Plan for legetjenestene i Levanger" gjøres rede for flere aktuelle løsninger for disse problemstillingene.

Vurdering:

Det må etableres nye lokaler slik at man får på plass nye fastleger så raskt som mulig. Utvikling av legetjenestene innad i de øvrige delene av kommunehelsetjenesten bør skje slik at nasjonale normer for bemanning oppfylles.

    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2013 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051