Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Verdalsøra ungdomsskole
Dato: 13.03.13
Tid: 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF   -   EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF    -    EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 5/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 6/13 Driftskomiteens mandat og arbeidsform utredning vedtak
PS 7/13 Endring i kommunal skolefritidsordning utredning vedtak
PS 8/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn utredning vedtak
PS 9/13 Plan for legetjenestene i Levanger utredning vedtak
PS 10/13 Godkjenning av mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av kommunedelplan for helse og omsorg i Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Bjørg Tørresdal enhetsleder/rektor  
Geir Mediås enhetsleder/rektor  

 

Orienteringer holdt i forkant og etterkant av møtet:

Omvisning ved Verdalsøra ungdomsskole v/Kjartan Høstland  presentasjontegninger PDF

«Innhold i de nye skolene». Orientering v/Bjørg Tørresdal presentasjoner: Innhold og Romprogram PDF og Geir Mediås presentasjon: Nytt oppvekstsenter PDF

Permisjoner:

Hanne Ihler Toldnes fikk innvilget permisjon fra kl. 15.40.

Ina Helen Kollerud fikk innvilget permisjon fra kl. 15.40. Hans Fredrik Donjem tiltrådte i hennes sted.
        Til toppen av siden

 

 

PS 5/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Asgeir Persøy og Kim Heggelund

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Asgeir Persøy og Kim Heggelund
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/13 Driftskomiteens mandat og arbeidsform

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Forslag fra Per Anker Johansen (Ap):

Driftskomiteen ber om at det avsettes tid til en gjennomgang av de lover som faller innenfor komiteens ansvarsområde før delegasjonsreglementet rulleres.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen ber om at det avsettes tid til en gjennomgang av de lover som faller innenfor komiteens ansvarsområde før delegasjonsreglementet rulleres.
        Til toppen av siden

 

 

PS 7/13 Endring i kommunal skolefritidsordning

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

A. Vedlegget "Gebyrer og betalingssatser" til budsjettdokumentet for 2013 endres til:

 

2012

2013

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LEVANGER

Avgiftsatser

Avgiftsatser

 

 

Hel plass

Redusert plass

Hel plass

Redusert plass

 

Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO

Maks.

kr 2.000

Maks.

kr 1.400

Kr 2.100

Kr. 1.450

 

Søskenmoderasjon

 

30% reduksjon i sats

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):

Maks. kr. 230

Kr. 230

 

Kjøp av enkeltdager

Maks. kr 150

Kr. 200

 

Kjøp av enkelt-timer

Maks. kr 80

Kr. 80

 

 

 

 

 

 

 

  1. Betalingssatser 2012 gjelder fra 1.8.2012, for skoleåret 2012/13.
  2. Betalingssatser 2013 gjelder fra 1.8.2013, for skoleåret 2013/14.
  3. Det forutsettes sjølkost under følgende betingelser: Enhetsleder får tillatelse til å øke bemanningen i SFO når det er nødvendig for å ivareta enkeltbarns og barnegruppens sikkerhet. Kostnaden må dekkes innenfor skolens budsjett. SFO med en barnegruppe mellom 10 og 20 barn får en grunnstøtte på 100.000 kr. Avvik fra sjølkostprinsippet meldes i økonomirapportene.Kostsatser settes ved den enkelte enhet.


B. Punkt 6 i Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger endres til:

Åpningstid - Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 16.15. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Habilitet:

Asbjørn Brustad (Sp) stilte spørsmål om habiliteten til Eva Høyem Anderssen.

Forslag fremmet av Hanne Ihler Toldnes (SV):

Eva Høyem Anderssen er habil til å behandle denne saken.

Eva Høyem Anderssen ble av møtet vedtatt habil med 8 mot 2 stemmer og deltok ved behandling av saken.

Forslag i møte:

Forslag fremmet av Per Anker Johansen (Ap):

Nytt punkt 3:

Rådmannen bes utrede plassering av ny kommunal barnehage med utgangspunkt i bygninger som kommunen allerede eier, for eksempel på Tuv.

Forslag fremmet av Eva Høyem Anderssen(Sp) og Asbjørn Brustad (Sp):

Alternativt forslag:

De tre små barnehagene som har søkt om utvidelse får lov til å utvide med de plassene de har søkt om.

Forslag fremmet av Kim Heggelund (H), Audun Brenne (H), Asgeir Persøy (FrP):

Alternativt forslag:

Private barnehager som har søkt om utvidelse, tillates dette.

Avstemning:

Alternativt forslag fra Sp avvist med 6 mot 5 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra H og FRP:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Tilleggsforslag fra Ap vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

  1. Det etableres en 3-avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn med ferdigstillelse høsten 2015.
  2. Rådmannen bes om å starte skisseprosjektering i 2013. Dette finansieres innenfor vedtatt ramme avsatt til barnehageinvesteringer.
  3. Rådmannen bes utrede plassering av ny kommunal barnehage med utgangspunkt i bygninger som kommunen allerede eier, for eksempel på Tuv.

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/13 Plan for legetjenestene i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Plan for legetjenestene i Levanger tas til etterretning.Framdrift for opptrapping/endring av legetjeneste i henhold til planen avklares i framtidige budsjett og økonomiplaner.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/13 Godkjenning av mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av kommunedelplan for helse og omsorg i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Forslag fremmet av Per Anker Johansen (Ap):

Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:

Hans Fredrik Donjem

Forslag fremmet av Eva Høyem Anderssen (Sp):

Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:

Asbjørn Brustad

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg godkjennes.

Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 14.03.2013 08:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051