Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.02.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus
Dato: 13.02.13
Tid: 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 2/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/13 Navn på resultatenheter og skoler utredning vedtak
PS 4/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14 utredning vedtak

 

Ordinært Driftskomitemøte fra kl. 13.00 til ca. kl. 13.30

Drøfting: Forslag til temadager og befaringer for driftskomiteen 2013 PDF

Temadag - Program for Helsepolitisk verksted:

Tid

Tema

Varighet

Ansvar

13.30 – 14.00

Hva betyr det at kommunen har et sørge-for-ansvar?
-          For hvem og når? 

15 min innlegg + 15 min diskusjon.

Dina von Heimburg

14.00 – 14.50

2012 – har vi levert på bestillingen i samhandlingsreformen?
-          Hva var bestillingen igjen?

30 min innlegg + 20 min spørsmål/
diskusjon

Karl M. Haugen/Jon K. Vongraven

14.50 – 15.10

Pause med noe å bite i.

 

 

15.10 – 16.15

 

Hvordan vil det nye kommunale tjeneste-landskapet se ut på helse og omsorgsområdet?
Hvordan er framtidas brukere av tjenester?
Hvilke veivalg er viktigst m.t.p. utvikling i folks helse

20 min diskusjon/samtale og 30 min innlegg

Jon K. Vongraven/
Øystein Lunnan

16.15 – 16.20

Slutt

Sluttkommentar

Dina von Heimburg

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 1  av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf -  forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap varamedlem  ap  x  Ina Helen Kollerud


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Karl Martin Haugen enhetsleder  
Øystein Lunnan rådgiver  

   

Spørsmål:

Hanne Ihler Toldnes stilte spørsmål angående framtidig arbeidsform for driftskomiteen. Kommunalsjef Trude Nøst besvarte spørsmålet. Det vil bli forberedt en sak som settes opp til behandling i driftskomiteens møte 13. mars 2013.

Merknader:

Forslag til temadager og befaringer for 1. halvår 2013 ble drøftet i driftskomiteen. Forslag for 2. halvår 2013 tas opp til vurdering senere. Administrasjonen utarbeider den endelige planen for 1. halvår 2013. Tema og rekkefølge kan likevel bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon. Enighet om at disse møtene som hovedregel starter kl.13.00.

Etter at de ordinære sakene var behandlet, kl. 13.30, ble det avholdt temadag – «Helsepolitisk verksted».
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 1/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Referatsakene godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Hans-Fredrik Donjem.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Hans-Fredrik Donjem.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/13 Navn på resultatenheter og skoler

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.
 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn:
  Sveinung Havik, leder
  Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger
  Leder i Levanger ungdomsråd
  Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger
 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken.
          Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 4/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/15.
 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.
          Til toppen av siden
Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 13.02.2013 16:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051