Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: LevaFro  - OBS!
Dato: 11.06.14
Tid: kl. 13:00 - 16:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 16/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 17/14 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 utredning vedtak
PS 18/14 Kompetanseplan for ansatte i barnehager og skoler 2014 - 17 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 19/14 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger gjeldende fra 1.8.2014 utredning vedtak
PS 20/14 Leksehjelp i Levanger kommune - utredning om endring av tilbud fra skoleåret 2015/16 utredning vedtak
PS 21/14 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - evaluering etter skoleåret 2013/14 utredning vedtak
PS 22/14 Årsrapport for barnehage 2013 – Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+2 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Kai Lennert Johansen 
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  ap/sp/krf  Wenche W. Sundal 


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig  
Hilde Henriksen Karlsen skolefaglig ansvarlig  
Tone Volden Rostad fagstab skole  


Orienteringer/dialog:

 • LevaFro – Orientering om virksomheten v/daglig leder Rune Lyngen (20 min.)
 • Dialog mellom styrere, rektorer og driftskomiteen om hvordan vi kan utvikle dialogen om kvalitetsutvikling i barnehager og skoler (60 min.)
 • Befaring i Leva-Fro-bygget v/daglig leder Rune Lyngen
 • Statusrapport for kommunedelplan Helse- og omsorg v/prosjektleder Lisa Ekman  -  presentasjon PDF
 • Halvårsevaluering av driftskomiteens arbeid


Merknader:

 • Til egne dialogmøter ønsker driftskomiteen å få tilsendt forberedte spørsmål i forkant av møtet.
 • Sak PS 22/14 ble behandlet før sak PS 17/14.


Forespørsel (jfr. driftskomiteens reglement pkt.3 F):

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet forespørsel i møtet:
Medfører det riktighet at det er gitt signaler om at elever med spesielle behov må betale mer i SFO avgift fra høsten 2014?

Kommunalsjef Trude Nøst besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 16/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Asbjørn Brustad
        Til toppen av siden

 

 

PS 17/14 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid med revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.
        Til toppen av siden

 

 

PS 18/14 Kompetanseplan for ansatte i barnehager og skoler 2014 - 17 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kompetanseplan for barnehage og skole 2014 – 17 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/14 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger gjeldende fra 1.8.2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannens forslag til forskrift for ordensreglement i Levanger kommune, jamfør vedlegg 1 med utfyllende kommentarer, jamfør vedlegg 2, vedtas gjeldende fra og med 1.8.2014.
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/14 Leksehjelp i Levanger kommune - utredning om endring av tilbud fra skoleåret 2015/16

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (ap) fremmet følgende endringsforslag:

Endringsforslag pkt. 1: Rådmannen bes om å utrede ulike sider ved å tilby leksehjelp også…

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med endringsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rådmannen bes om å utrede ulike sider ved å tilby leksehjelp også på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn fra skoleåret 2015/16 og legge fram en egen sak om dette for driftskomiteen innen utgangen av 2014.
 2. Utredningen skal vurdere mulige tilbud innenfor dagens økonomiske ramme for kommunens leksehjelpsordning.
          Til toppen av siden

 

 

S 21/14 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - evaluering etter skoleåret 2013/14

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Evalueringen av temaplanen tas til orientering. Planen videreføres for skoleåret 2014/15.
 2. Eventuelle nye tiltak vurderes ved revidering av handlingsprogrammet i kommunedelplan oppvekst.
 3. Driftskomiteen oppfordrer kommunens trafikksikkerhetsutvalg om å følge opp skolenes meldte behov om å få etablert flere trafikksikkerhetstiltak for å sikre elevenes skolevei.
          Til toppen av siden

 

 

PS 22/14 Årsrapport for barnehage 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 13.06.2014 12:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051