Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.02.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Staup, "Låven"
Dato: 11.02.15
Tid: 14:00 - 15:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 3/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 4/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 5/15 Re-etablering av Dagtilbud for rusavhengige ved Leva-Fro utredning vedtak
PS 6/15 Frivillighetserklæringen - høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 7/15 Høring -forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager utredning vedtak
PS 8/15 Orientering om status i "Program for barnehagemyndighet og skoleeier" utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+2 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - Forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Ina Helen Kollerud 
Kim Heggelund  vara  h/v/sv  Annikken Kjær Haraldsen 


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

 

Orienteringer:

  • Orientering om psykososialt kriseteam v/enhetsleder Marit Aksnes  -  presentasjon PDF
  • Orientering om Levanger voksenopplæring v/rektor Rune Leirset.
  • Orientering om «Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet» v/prosjektleder Toril Leirset

        Til toppen av siden

 

 

PS 3/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden 

 

 

 

PS 4/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Fatima Hot og Audun Brenne

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Fatima Hot og Audun Brenne  
 Til toppen av siden

 

 

PS 5/15 Re-etablering av Dagtilbud for rusavhengige ved Leva-Fro

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Lavterskeltilbud for rusutsatte mennesker re-etableres som beskrevet i saksframlegget.
        Til toppen av siden 

 

 

PS 6/15 Frivillighetserklæringen - høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende uttalelse vedtas:

Levanger kommune synes Frivillighetserklæringen er et godt dokument for å bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom regjering og frivillig sektor.

Dokumentets innhold er i tråd med de strategiene Levanger kommune selv har lagt for samspillet med frivillig sektor gjennom Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 og de nylig vedtatte kommunedelplanene for helse og omsorg, oppvekst og kultur.

Levanger kommune synes det er positivt at et av punktene under avsnittet om forenkling og samordning er å sørge for å involvere kommuner og fylker i saker som har konsekvenser for lokal frivillighet. Videre støtter vi tiltaket for å følge opp erklæringen ved å legge til rette for nasjonale møteplasser for frivillig sektor, kommune og stat. Dette vil være viktig for å bidra til et godt samspill med frivillig sektor også på det lokale plan.
        Til toppen av siden 

 

 

PS 7/15 Høring -forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune mener dagens ordning ivaretar behovet til familier med lavest betalingsevne. Det forutsettes at en utvidet rett til redusert oppholdsbetaling blir administrert av NAV som i dag, da det er NAV som har ansvar for å forvalte sosialt utjevnende ordninger.

En nye utvidede ordningen vil, etter Levanger kommunens mening, medføre økt administrasjon da det innføres en ordning som krever søknadsbehandling og kontroll. Videre regner Levanger kommune med at kommunen som studentby vil ha en forholdsmessig stor andel foreldre med lav inntekt. Det forutsettes derfor at gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til forslag om ny ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehager.

Levanger kommune mener at forsørgernes inntekt skal legges til grunn for redusert oppholdsbetaling, og siste års selvangivelse skal være dokumentasjonskrav.
        Til toppen av siden 

 

 

PS 8/15 Orientering om status i "Program for barnehagemyndighet og skoleeier"

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 11.02.2015 16:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051