Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.09.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 10.09.14
Tid: 11:30 - 14:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 25/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 26/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 27/14 Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+3 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp - forfall
Hans-Fredrik Donjem  ap  vara  ap/sp/krf  Wenche W. Sundal  
Rolf Inge Elvbakken   ap vara ap/sp/krf x Asbjørn Brustad
Odd Einar Langø  frp  vara  frp  Asgeir Persøy 


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

Merknader:

Hanne Ihler Toldnes var ikke tilstede under fellesmøtet med Trafikksikkerhetsutvalget.

Sak PS 27/14 ble behandlet før sak PS 26/14.

Fatima Hot fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.25, etter behandling av sak PS 27/14.

Før dk-møtet ble satt, kl. 11.30-12.30, ble det avholdt fellesmøte mellom driftskomiteen og Trafikksikkerhetsutvalget – tema: trafikksikre skoleveier.


Konklusjon:
Mange prosjekter på gang. Fokuset under møtet i dag er trafikksikkerhet for barn. Må legges opp til en struktur hvor trafikksikkerhetsutvalget får tilsendt aktuelle saker så tidlig som mulig. Trafikksikkerhetsutvalget skal jobbe mer aktivt i samarbeid med bl.a. barn- og unges representant. Driftskomiteen bør også bruke trafikksikkerhetsutvalget i form av å sende innspill.

 
Temamøte/orienteringer:

  • Kort orientering om status for utbyggingsprosjektene v/enhetsleder bygg- og eiendom Håvard Heistad
  • Helse- og omsorgstorget (HOT) - Tall og fakta, utfordringer og resultater, samhandlingsnivåer og kompetanseoppbygging, tanker om framtidige samhandlingsutfordringer v/leder Karl Martin Haugen
    Konklusjon: Det vil bli lagt opp til kvartalsvis orientering i driftskomiteen
  • Koordinerende enhet (KE) - Opprinnelse, lovhjemler, utforming og oppbygging, mandat og samarbeidsform v/systemkoordinator Inger Lise Helgesen - presentasjon PDF
    Konklusjon: Det vil bli lagt opp til kvartalsvis orientering i driftskomiteen
  • Rapport om aktiviteten ved Kulturskolen (referatsak RS 6/14) v/kulturskolerektor Oddbjørn Hagen

 

 

PS 25/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Hans-Fredrik Donjem.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Hans-Fredrik Donjem.

 

 

PS 26/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 27/14 Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune forventer at fastlegene henviser kvinner som ønsker abort, og går derfor imot å frita fastlegene for skriftlig henvisning og underskrift på skjema. 

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune forventer at fastlegene henviser kvinner som ønsker abort, og går derfor imot å frita fastlegene for skriftlig henvisning og underskrift på skjema.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 11.09.2014 09:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051