Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.06.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Breidablikktunet NB! møtested og tid!
Dato: 10.06.15
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 22/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 23/15 Årsrapport barnehage 2014 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 24/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på 5. – 7. trinn - Levanger kommune utredning vedtak
PS 25/15 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø" utredning vedtak
PS 26/15 Plan for kompetanseutvikling i barnehage og skole (2015-18) - Levanger kommune utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv - forfall
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans Fredrik Donjem ap vara  ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud
Ingen vara     h/v/sv  - Annikken Kjær Haraldsen  
Ingen vara     h/v/sv  - Hanne Ihler Toldnes
Ingen vara     ap/sp/krf - Fatima Hot

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage  
Tone Volden Rostad rådgiver stab  


Før møtet, kl. 11-13, ble det holdt samarbeidsutvalgene, driftskomiteens medlemmer og administrasjonen i Levanger kommune.

Merknader:

Asgeir Persøy (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.45, før behandling av sak 23/15.

Orienteringer:

 

 

PS 22/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Eva Høyem Anderssen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Kai Lennert Johansen og Eva Høyem Anderssen
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/15 Årsrapport barnehage 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på 5. - 7 trinn - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn videreføres.
        Til toppen av siden

 

 

PS 25/15 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø"

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte notat vedtas som Levanger kommunes høringsuttalelse til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø".

        Til toppen av siden

 

 

PS 26/15 Plan for kompetanseutvikling i barnehage og skole (2015-18) - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Plan for kompetanseutvikling i barnehage og skole (2015-18) vedtas.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 11.06.2015 08:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051