Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12

Møtested: Dagsverket (befaring først Helsestasjon Rus)
Dato: 09.05.2012
Tid: kl. 14:00-16:47

Sakliste som PDF    -    EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Protokoll som PDF   -    EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 16/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 17/12 Kompetanse og utviklingsplan for felles helse I Levanger kommune utredning vedtak
PS 18/12 Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 - 15 utredning vedtak
PS 19/12 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2011 utredning vedtak
PS 20/12 Statusrapport /årsrapport barnehager 2011 utredning vedtak
PS 21/12 Statusrapport om arbeidet med læringsmiljø/sosial kompetanse i barnehage og skole - våren 2012 utredning vedtak
PS 22/12 Rullering av Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, våren 2012 (oppdatert 07.05.12) utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 1 ap/sp/krf x Wenche W. Sundal
Hilde Kristine Vinne ap varamedlem 2 ap/sp/krf x Fatima Hot


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Marian Nøst kommunalsjef
Hartvik Eliasson barnehagefaglig ansvarlig
Bjørg Tørresdal fagansvarlig grunnskole
Tone Volden Rostad rådgiver
Anette Bartnes Dalheim idrettskonsulent
Heidi Hammer prosjektleder


Før møtet ble det gitt en orientering og omvisning ved Helsestasjon Rus v/prosjektleder Heidi Hammer.

Orienteringer:


Tilleggsinformasjon gitt av rådmannen i møtet i sak 22/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015:
Følgende tiltak er føyd til nederst i handlingsprogrammet etter at saken ble utsendt: Sverre i.l. -11’er bane Kunstgress (fotball) – Moan.

Etter driftskomiteens møte, kl. 18-20, ble det holdt dialogmøte med FAUene - protkoll PDF
    Til toppen av siden

 

 


PS 16/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asbjørn Brustad og Hanne Ihler Toldnes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Asbjørn Brustad og Hanne Ihler Toldnes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 17/12 Kompetanse og utviklingsplan for felles helse I Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Kompetanse og utviklingsplan for felles helse tas til etterretning
    Til toppen av siden

 

 

PS 18/12 Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 - 15

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 – 15 vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 19/12 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.
    Til toppen av siden

 

 

PS 20/12 Statusrapport /årsrapport barnehager 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 21/12 Statusrapport om arbeidet med læringsmiljø/sosial kompetanse i barnehage og skole - våren 2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Statusrapporten tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 22/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Nye saksopplysninger fra rådmannen (utlagt 7.5.12):
Sverre IL — 11’ er bane Kunstgress (fotball) - Moan
Sverre IL har siden 2001 leid kunstgressbanen på Moan både til trening og kamper.

I tillegg benytter klubben følgende løkker/baner:
Mule (grus), Fabritius (grus), Leira (grus), Halstein/Momarka balløkke (grus), Høgberget (grus) og Elberg (naturgress).
I gjennomsnitt har klubben siden år 2000 hatt ca 48 lag fordelt på aldersgruppene 7 til og med 16 år.

Kapasiteten på kunstgressbanen på Moan er sprengt og klubben oppgir at forholdene på de andre løkkenebanene er, etter dagens standard, dårlig. Sverre IL har leid bane på Moan siden 2001 og har stor grad av tilhørighet til Moan området.

Sverre IL ønsker, med bakgrunn i dårlig banekapasitet og banesituasjon, derfor å bygge en ny 11'er bane med kunstgress ved siden av den eksisterende kunstgressbanen på Moan.

Sverre IL understreker at aktiviteten ved de lokale “distriktsbanene” skal opprettholdes, ved å tllrenelegge for kunstgress 7’er baner på Mule, Leira og Halstein og kunstgress 5'er baner på Fabnitius og Høgbenget.

Revidert vedlegg (pr. 07.05.12):

  1. Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, revidert 07.05.12  PDF


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 15.05.2012 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051