Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.11.13

Møtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 06.11.13
Tid: 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF  -   EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 44/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 45/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 46/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune utredning vedtak
PS 47/13 Kulturpriskomite - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 48/13 Høring-forslag til endringer i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager utredning vedtak
PS 49/13 Studentbarnehagene i levanger-søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte fra 2014 utredning vedtak
PS 50/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Ragnhild Skjerve sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem  ap  varamedlem  ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen 
Rolf Inge Elvbakken ap  varamedlem  ap/sp/krf  x Wenche W. Sundal
Atle Sjaastad  sp  varamedlem  ap/sp/krf   x Fatima Hot

 

Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Frode Hallem kulturkonsulent  
Anne Gro Erikstad kunstfaglig ansvarlig  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig  

 


Orienteringer:

 

 

PS 44/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 45/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Rolf Inge Elvbakken og Asgeir Persøy

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Rolf Inge Elvbakken og Asgeir Persøy
Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud (ap) fremmet følgende forslag – innstillingens pkt. 2:

Det kan settes av inntil 1% av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. .. (Videre som rådmannens innstilling..)

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Kolleruds forslag til innstilling, pkt. 2, tiltrådt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 2.

INNSTILLING:

1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas.

2. Det kan settes av inntil 1% av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. Følgende investeringer inngår ikke i avsetningen:

  • IKT, datateknologi og velferdsteknologi
  • Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
  • Kjøp av bygninger og tomteareal
  • Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
  • Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene
    Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 47/13 Kulturpriskomite - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (v) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som nytt medlem i kulturpriskomitéen i Hanne Ihler Toldnes sin permisjonsperiode velges: Ragnhild Skjerve

Ragnhild Skjerve (sv) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som nytt medlem i kulturpriskomitéen i Hanne Ihler Toldnes sin permisjonsperiode velges: Annikken Kjær Haraldsen

Avstemning:

Skjerves forslag til vedtak, vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Haraldsens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Som nytt medlem i kulturpriskomitéen i Hanne Ihler Toldnes sin permisjonsperiode velges: Annikken Kjær Haraldsen
Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/13 Høring-forslag til endringer i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Hans-Fredrik Donjem (ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Grunnlaget for tilskuddsberegningen bør være kommunens to år gamle regnskap

Avstemning:

Donjems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen støtter forslag til endringer i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd. Dette gjelder §4 første ledd,§5 andre ledd,§ 8 og ny §13.

Det ønskelig at det utarbeides en egen barnehagerelatert deflator.

Grunnlaget for tilskuddsberegningen bør være kommunens to år gamle regnskap
Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/13 Studentbarnehagene i Levanger - søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte fra 2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (sv) fremmet følgende forslag:

Søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte til studentbarnehager i Levanger imøtekommes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, vedtatt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for Skjerves forslag.

VEDTAK:

Søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte til studentbarnehager i Levanger avslås.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kretsgrensen mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler vedtas i tråd med forslag «1b» i vedlagte kart.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 24.01.2014 10:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051