Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 05.12.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus
Dato: 05.12.2012
Tid: 14:00-15:55

Sakliste som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF  -   EPUB  (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 39/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 40/12 Priser og stipend 2012 utredning vedtak
PS 41/12 Sluttrapport fra prosjektgruppa vedr. prosjektet "På egne ben" - Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv utredning vedtak
PS 42/12 Opprettelse av Rinnleiret Museum SA utredning vedtak
PS 43/12 Museumspolitisk plattform i Levanger utredning vedtak
PS 44/12 Spillemidler til idrettsanlegg 2012/2013 - Prioritering av søknader utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x
Audun Brenne h medlem h/v/sv x
Kim Heggelund h medlem h/v/sv x
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x
Asgeir Persøy frp medlem frp x

 

Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretæ
Frode Hallem kulturkonsulent


Orienteringer:


Drøfting:

 • Temamøter i driftskomiteen: erfaring med årets opplegg og eventuelt videreføring
  Konklusjon: Temamøter for driftskomiteen videreføres i 2013. Administrasjonen vil sette opp skisse til opplegg. Driftskomiteens medlemmer oppfordres til å komme med innspill til tema. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 39/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Audun Brenne

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Audun Brenne
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/12 Priser og stipend 2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

 • Kulturstipend tildeles:  Jo Forseth  Indgaard
 • Ildsjelpris tildeles:  Levanger  Judoklubb v/Snorre Johansen og Alf Birger Rostad
 • Kulturpris tildeles:  Dag  Skogheim


Avstemning:
Arbeidsgruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Kulturstipend tildeles:  Jo Forseth  Indgaard
 • Ildsjelpris tildeles:  Levanger  Judoklubb v/Snorre Johansen og Alf Birger Rostad
 • Kulturpris tildeles:  Dag  Skogheim

 
Begrunnelse fra komiteen:
KULTURPRIS 2012
DAG  SKOGHEIM
Vurdering: Markant forfatter med over 80  romaner og andre bøker- artikler om krigens historie-sosial  historie og bøker om tuberkolosens ofre. I august 2012 –  i hans 84 år -     kom  ” Blod på hvit rose”  - avslutningen av  en trilogi. Mye brukt  foredragsholder. Sterkt engasjert   i arbeidet  omkring   etableringen  av  Falstadsenteret og har donert deler av sine omfattende arkiver dit.

ILDSJELPRIS 2012
LEVANGER  JUDOKLUBB  v/  Snorre Johansen og Alf Birger Rostad
Vurdering: Gjennom 40 års iherdig arbeid har disse to skapt Levanger Judoklubb som gir et betydelig  bidrag  til  kommunens idretts- og ungdomsarbeid- snart med eget klubblokale. De har satt Levanger på Norges judokart både som utøver-leder og dommer.

KULTURSTIPEND 2012
JO  FORSETH  INDGAARD
Vurdering: FROL I.L. har et spesielt godt orienteringsmiljø  som søkeren er del av. Han har mange flotte resultater å vise til, og sjøl om han p.t. bor i Sverige,  representerer han fortsatt FROL I.L.

Innstillingen fra komiteen er enstemmig
Per Anker Johansen   -  Hanne Ihler Toldnes  -  Asbjørn Brustad 
        Til toppen av siden

 

 

PS 41/12 Sluttrapport fra prosjektgruppa vedr. prosjektet «På egne ben» Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Driftskomiteen ber om en evalueringsrapport fra prosjektet høsten 2013.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sluttrapport vedr. forprosjekt «På egne ben» tas til orientering.

Driftskomiteen ber om en evalueringsrapport fra prosjektet høsten 2013.
        Til toppen av siden

 

 

PS 42/12 Opprettelse av Rinnleiret museum SA

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Rinnleiret Museum SA for å ivareta bygningsmasse og utearealer av fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret.
 2. Levanger kommune kjøper en andel á 100 kr i foretaket.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en driftsavtale med Rinnleiret Museum.
          Til toppen av siden


 

 

PS 43/12 Museumspolitisk plattform i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Samhandlings- og rådgivingsorganet «Museene i Levanger» (MiL) opprettes i henhold til forslaget fra prosjektgruppen som beskrevet i rapporten Museumspolitisk plattform for Levanger.
 2. Levanger Kommune skal ha to politisk valgte medlemmer i MiL. Disse velges av driftskomiteen for en periode på 4 år (valgperioden). Ved etablering velges medlemmene for resten av inneværende valgperiode.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å utforme forslag til vedtekter for MiL i samråd med de deltakende museene.
 4. Til årsmøtet i MiL møter en representant fra kommunens administrasjon i tillegg til de to politisk valgte medlemmene. Denne personen blir utnevnt av rådmannen.
          Til toppen av siden


 

 

PS 44/12 Spillemidler til idrettsanlegg 2012/2013 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden  2012-2013:

Ordinære anlegg:
1) Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)
2) Skogn il - 11'er bane kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (gjentatt)
3) Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
4) Levanger Fritidspark – Rehabilitering toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
5) Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (fornyet)
6) Levanger Fritidspark - Rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
7) Skogn il – Rehabilitering Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
8) Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (fornyet)
9) Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (fornyet)
10) Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart - Storåsen (ny)
11) Levanger Jeger- og fiskerlag - Kombinert trap og sportingbane- Torsbustaden (ny)
12) Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
13) Sverre Il – 7'er bane kunstgress (fotball) - Momarka (ny)
14) Levanger kommune - Sykkelbane Levanger Fritidspark - erstatningsanlegg Levanger stadion – Moan (ny)
15) Skogn il – Bukkhaugen tursti – Lundsbustaden/Bukkhaugen (ny)

Nærmiljøanlegg:
a) Høgberget Velforening - Høgberget aktivitetsløype og flerbruksbane – Høgberget (ny)
b) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
d) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)
e) Sverre Il – 5'er bane kunstgress (fotball nærmiljøanlegg) - Høgberget (ny)
f) Skogn il - Reemyra stadion - BMX bane - Reemyra, Skogn (ny) 
        Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 07.03.2013 10:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051