Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 04.12.13

Møtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 04.12.13
Tid: 13:00 - 14:15

Sakliste som PDF - EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil)Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 51/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 52/13 Priser og stipend 2013 utredning vedtak
PS 53/13 Spillemidler til idrettsanlegg 2013/2014 - Prioritering av søknader utredning vedtak
PS 54/13 Barnas Verdensdager. Ny organisering utredning vedtak
PS 55/13 Avtale med KoRus Midt-Norge om deltakelse i det tidlig intervensjons- og rusforebyggende programmet DelTa utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem h/v/sv - forfall
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Hans-Fredrik Donjem ap  varamedlem  ap/sp/krf  x Wenche W. Sundal 
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem h/v/sv x Ragnhild Skjerve
Ingen vara - - h/v/sv   - Annikken Kjær Haraldsen

 

Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Frode Hallem kulturkonsulent  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Orienteringer:

 

 

 

PS 51/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Ina Helen Kollerud og Asbjørn Brustad
Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/13 Priser og stipend 2013

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Habilitet:

Ina Helen Kollerud ble enstemmig erklært inhabil i avstemninga over utdeling av kulturpris og frivilligpris.

Asbjørn Brustad ble enstemmig erklært inhabil i avstemninga over utdeling frivilligpris.

Forslag i møte:

Per Anker Johansen fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:


Kulturstipend: Det forelå ingen søknader til kommunens kulturstipend 2013. Kulturstipendet blir derfor ikke utdelt i år. 

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Samlet forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  • Kulturpris tildeles:        Annar Julius Johansen
  • Ildsjelpris tildeles:        Kjellrun og Oddvar Skjerve
  • Frivilligpris tildeles:     Ytterøyutvalget       


Kulturstipend: Det forelå ingen søknader til kommunens kulturstipend 2013. Kulturstipendet blir derfor ikke utdelt i år. 

Begrunnelse fra komiteen:

KULTURPRIS 2013

ANNAR JULIUS JOHANSEN

Annar J.J. har i mer enn 29 år vært med i styret for Stiftelsen Levanger museum. Han var en av initiativtakerne til denne stiftelsen og ble også valgt til den første ordfører i representantskapet for stiftelsen. Han har vært aktiv i Bymuseet Levanger i mange år – både som dugnadskar og i ulike administrative roller. I 2013 er han styreleder i Bymuseet. Annar J.J. har gjennom en årrekke vært en aktiv pådriver for kulturelt frivillig arbeid i kommunen. For tiden er han kommunens representant i rådet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) som skal konsolidere store deler av Nord-Trøndelags museumsverden. For trehusbyen Levanger, Martnadsplassen Levanger og Brusve har han lagt ned en formidabel innsats gjennom mange år.

Etter gruppas mening er Annar Julius Johansen en meget verdig kandidat til Kulturprisen. 

ILDSJELPRISEN

KJELLRUN OG ODDVAR SKJERVE

Gjennom en årrekke har Kjellrun og Oddvar Skjerve påtatt seg tilrettelegging for turgåere i området Torsbustaden, Lundsbustaden, Skjøtingen og Tomtvatnet – sommer og vinterstid. Skiløypetraseer – merking og rydding er noe av arbeidet som mange turgåere har nytt godt av, kanskje uten å tenke over at noen driver med forberedelser. I flere av hyttene i området har de drevet oppgradering og vedlikehold. Vi kan kanskje kort si at Kjellrun og Oddvar har bidratt til at mange har fått øynene opp for friluftslivets betydning for folkehelse og trivsel.

FRIVILLIGPRISEN

YTTERØYUTVALGET

Ytterøyutvalget ble startet 1983 med slagordet «Nytt liv for bygdeliv». Det består i dag av 11 organisasjoner og lag som er representert med sine styrer i utvalget. Utvalget har et arbeidsutvalg på 3. Fokus har vært å legge til rette for økt bolyst og omdømmebygging gjennom arbeid for et åpent, inkluderende og trygt samfunn for alle. Heri ligger også arbeid for et internasjonalt og inkluderende arbeidsliv. Gruppa mener at Ytterøyutvalgets arbeid på en utmerket måte oppfyller frivillighetsprisens kriterier.

Arbeidsgruppas innstilling  er enstemmig:

Asbjørn Brustad - Annikken Kjær Haraldsen - Per Anker Johansen
Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/13 Spillemidler til idrettsanlegg 2013/2014 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Merknader i møte:

Søknad prioritert nr. 14: IL Sverre – 7erbane kunstgress ligger på Momarka, og ikke Høgberget som det står i saken. Korrigeres i innstillingen.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2013-2014: 

Ordinære anlegg:

1)      Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg –  Trønderhallen (gjentatt)

2)      Innherred Motorsportsklubb - motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)

3)      Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)

4)      Levanger Fritidspark - rehabilitering toppdekke friidrett – Moan (fornyet)

5)      Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart, Storlivola – Vulusjøen (fornyet)

6)      Levanger Fritidspark - rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)

7)      Skogn IL - rehabilitering Hoppanlegg K-63 – Torsbustaden (fornyet)

8)      IL Aasguten - kunstgressbane (fotball) – Åsen Stadion (fornyet)

9)      Sp.Kl. Nessegutten - 7erbane kunstgress (fotball) – Nesseguttbanen (fornyet)

10) Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (ny)

11) Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart – Storåsen (fornyet)

12) Levanger Jeger- og fiskerlag - kombinert trap og sportingbane – Torsbustaden (fornyet)

13) Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg – Ytterøy (ny)

14) IL Sverre - 7erbane kunstgress – Momarka (fornyet)

15) Ytterøy IL - rehabilitering av løypetrase – Ytterøy (ny)

16) Levanger kommune - kunstisanlegg – Stadionparken (ny)

17) IL Aasguten - stokkvola 1000-årssti, toalettanlegg – Åsen (ny)

18) Frol IL – kjeller/garasje til skihytte Storlidalen ski- og skiskytteranlegg (ny)

19) Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (ny)

20) Levanger Judoklubb - judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)

21) Levanger judoklubb - klubblokale judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)

22) Levanger kommune - sykkelvelodrom Levanger Fritidspark – Moan (fornyet)

23) Innherred RC bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (ny)

24) Innherred RC bilklubb - lager/teknisk bygg – Torsbustaden (ny)

25) Innherred RC bilklubb - klubbhus – Torsbustaden (ny)

26) IL Aasguten - delanlegg friidrett og flerbruksareal – Åsen Stadion (ny)

27) IL Sverre - Fabritiusbanen 7erbane kunstgress - Fabritius (ny)

28) Levanger kommune - sykkel- og løpebane med indre aktivitetsområde – Stadionparken (ny)

 

Nærmiljøanlegg:

a)     Innherred RC bilklubb - bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)

b)     Skogn IL - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)

c)     Skogn IL - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)

d)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion, Skogn (fornyet)

e)     IL Sverre - 5erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)

f)      Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype – Ankolm (ny)

g)     Levanger kommune - elvesti Stadionparken (ny)

h)     Levanger kommune - balløkke kunstgress – Stadionparken (ny)

i)       Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (ny)

j)       Levanger kommune - turn- og trim – Stadionparken (ny)
Til toppen av siden

 

 

 

PS 54/13 Barnas Verdensdager. Ny organisering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Samarbeidsavtalen mellom Levanger kommune, HiNT, MiNT (Musikktjenesten i Nord-Trøndelag), SINOT og Utdanningsforbundet for Barnas Verdensdager vedtas
  2. Midler for 2014 dekkes innenfor kulturenhetens budsjett
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/13 Avtale med KoRus Midt-Norge om deltakelse i det tidlig intervensjons- og rusforebyggende programmet DELTA

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune inngår avtale med KoRus Midt-Norge om å være med i tidlig intervensjon- og rusforebyggende program DelTa

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 05.12.2013 08:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051