Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 41/13 - Samhandlingsreformen. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3, 5 og 11

Anne Grete Wold  - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2009/3755 - /G00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 41/13
Verdal Komité mennesker og livskvalitet    
Verdal kommunestyre    
Kommunestyret    

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar rapporten til orientering.

Vedlegg:

  1. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3, 5 og 11 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

På oppdrag av Administrativ samarbeidsutvalg (ASU) i Nord-Trøndelag, har Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) v/Liv Sofie Kjønstad og Kommunene i N-T uført av Innherred samkommune v/Anne Kari Haugdal, gjennomført evaluering av HNT og kommunenes praktisering av Samarbeidsavtalen med tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11. I evalueringsarbeidet er det lagt særlig vekt på å beskrive utfordringene partene har med styringsstrukturen for samarbeid og samhandling, og implementering av tjenesteavtale 3 og 5. 

Evalueringsarbeidet er et nybrottsarbeid, og har til hensikt å gi partene et grunnlag for å vurdere om det er behov for justeringer og endringer av Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene. I evalueringsrapporten er det foreslått punkter som ASU bør følge opp i partsforholdet.

Vurdering:

Rapporten peker på flere forhold som det vil være viktig for partene å følge opp. Særskilt kan nevnes to punkter:

  • Partene bør tydeliggjøre styringsstrukturen i avtalesamarbeidet, slik at den bedre understøtter formål og oppgaver i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene.
  • Partene bør vurdere å styrke sambehandlingskompetansen og –kapasiteten i ASU samt å utarbeide saksbehandlingsvedtekter som er i samsvar med samarbeidstavelens intensjoner og lovkrav til sakbehandling (forvaltning) og offentlighet. 


Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og dets arbeidsutvalg (AU) arbeider kontinuerlig med å følge opp oppfølgingspunktene i evalueringsrapporten. Ved behov for nye forhandlinger, vil kommunestyrene få eventuelle endringer til behandling. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051