Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 38/13 - Grønt Flagg i Levanger

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/6335
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 38/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Det startes et arbeid høsten 2013, for å få Grønt Flagg–sertifisert de kommunale barnehagene.
  2. Det legges fram en evalueringsrapport innen utgangen av 2014. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Grønt Flagg eies og drives av FEE (Foundation of Environmental Education) og ble startet i 1994 for å involvere barn og unge i å finne løsninger på utfordringer mht. miljø og bærekraftig utvikling på lokalplan. Grønt Flagg gir en internasjonal miljøsertifisering (Eco-Schools) for barnehager, grunnskoler, videregående skoler og gården som pedagogisk ressurs. 

Grønt Flagg krever involvering av hele skolen/barnehagen og gir et synlig, internasjonalt symbol – som forplikter. Det er en metode for å innføre miljøledelse som styrker miljøundervisningen og miljøbevisstheten, sikrer kontinuitet i miljøarbeidet og gir rett til å kalles miljøskole eller miljøbarnehage.

Prosjekt Grønt Flagg i Nord-Trøndelag ble startet i 2000 av fylkesmannen og KS. Prosjekteiere er Midtre Namdal avfallsselskap, Innherred Renovasjon, Steinkjer kommune, renovasjon, NTE, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hovedmålsetting for prosjektet: Øke miljøfokuset i skoler og barnehager. Grønt Flagg skal bidra til å skape gode holdninger og handlinger, slik at vi selv tar ansvar for miljøet.

Prosjektet Grønt Flagg i Nord-Trøndelag dekker deltakeravgift for deltakende barnehager og skoler på 1500 kr pr år og utgiftene til flagg.

Deltakere i Levanger (Oppstartsår i parentes): Bruse barnehage (2005), Dagali barnehage (2005), Gjemble barnehage (2005), Staup natur- og aktivitetsbarnehage (2007), Ruffen barnehage (2011), Ekne barnehage (2013) og Markabygda Montessoriskole (2007). 

Barnehager og skoler som ønsker å delta må forplikte seg på en del områder. De skal blant annet etablere et miljøråd og velge ulike miljøtema i ulike perioder. Det skal lages en miljøhandlingsplan med en tiltaksdel som skal følges opp, evalueres og rapporteres inn til Grønt Flagg. Gjennom Grønt Flagg får barnehagene og skolene tilgang til mange gode undervisningsopplegg. 

Flere detaljer om Grønt Flagg finnes i presentasjonen holdt for driftskomiteen 28.2.13. Driftskomiteen fikk en grundig innføring i sitt møte 28.8.13. Komiteen ba i samme møte administrasjonen om å legge fram en sak om Grønt Flagg.

Vurdering:

Grønt Flagg-sertifisering av barnehager og skoler kan bidra til at Levanger kommune når målene i Levanger kommunes klima og energiplan, vedtatt i 2009. Grønt Flagg bidrar til å sette miljøarbeidet i barnehagene og skolene i system.

Kommunen kan pålegge egne virksomheter å starte arbeidet med Grønt Flagg-sertifisering, men kan bare oppfordre private skoler og barnehager om det samme. Det er viktig at ansatte og ledelsen i skolene og barnehagene kjenner en motivasjon til å starte det arbeidet som kreves for å oppnå en sertifisering. Rådmannen tilrår derfor at private og kommunale skoleledere og barnehagestyrere får informasjon om Grønt Flagg ved å invitere prosjektleder i Grønt Flagg i Nord-Trøndelag til rektor- og styrermøter. 

Rådmannen har drøftet temaet i møte med kommunale styrere og rektorer. Styrerne i de kommunale barnehagene er beredt til å starte et felles arbeid allerede nå for å få Grønt Flagg-sertifisering. To av de kommunale barnehagene er allerede sertifisert. Rektorene i de kommunale skolene melder at de tre felles kommunale satsingsområdene som er valgt for dette skoleåret; lesing, læringsmiljø og digital kompetanse er så krevende å følge opp og sikre god implementering av, at de ber om at Grønt Flagg først vurderes fra neste skoleår.

Rådmannen tilrår derfor at det startes opp et arbeid i de kommunale barnehagene umiddelbart. Det forutsettes at eventuelle kostnader med arbeidet dekkes innenfor barnehagenes eksisterende driftsbudsjetter. I løpet av høsten 2014 evalueres tiltaket.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051