Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Andre utvalg Levanger kommune 2007-2011

Andre utvalg/nemnder 2011-2015>

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å

17. mai-komiteer

A
arbeidsmiljøutvalget  
- kom-sak 071/07, 21.11.07 - Representant fra fagforeninger kommer i tillegg

B
barn og unges representant

beredskapsråd
- kom-sak 071/07, 21.11.07
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege I,
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

D
domsmenn   - meddommere

E
Einar Borgsøs stiftelse
- for-sak 130/07, 19.12.07
1. Aud Okkenhaug (01.01.08-31.12.11)
2. Martin Stavrum (01.01.08-31.12.11)
3. Gunnhild Ø Nesgård (01.01.08-31.12.11)
4. Tore Sæther (01.01.08-31.12.11)
Varamedlemmer:
1. Einar Vandvik (01.01.08-31.12.11)
2. Kjell Vang (01.01.08-31.12.11)
3. Eli Grevskott (01.01.08-31.12.11)
4. Olav Veie (01.01.08-31.12.11)

ekne gymsal og grendehus  
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Tor O. Kjølen
Varamedlemmer:
Svein Oppheim

eldres råd
- kom-sak 071/07, 21.11.07

estetikkutvalg
- puk-sak 58/08, 18.06.08


Kontaktperson mellom estetikkutvalget og plan- og utviklingskomiteen: Gunnar Løvås

evakuerings- og tilflyttingsnemnd - (tidligere sivilforsvarsnemnd)  
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Olav Wanderås
Hans E.Vist
Jarle Øra
Varamedlemmer:
Liv R. Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O. Vist

F
falstadsenteret - stiftelsen, rådet for
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva (medlem) - Hans Heieraas (varamedlem)
Hege Eggen Børve (medlem) - Olav Norberg (varamedlem)

fjellstyre – skogn
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Bjarne Berre
Ingrid Leverås
Anna Marie Nydal
Varamedlemmer:
1. Trond Dahlen
2. Jan Rønning
3. Solgunn Øyen
4. Asle Granås
5. Wencke Myhr
6. Randi Skjetnemark

fjellvegen venås-vulusjøen-heståsdalen
- for-sak 130/07, 19.12.07
Medlem:
Per Jarle Eriksen
Varamedlem:
Svein Erik Musum

forliksrådet   
- kom-sak 071/07, 21.11.07

H
halltun samfunnshus – medlem i styret   
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Per Mølnås

havnerådet  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva medlem  -  Hilde Haugan Hynne, varamedlem
Hanne Ihler Toldnes medlem  -  Gunnar Løvås, varamedlem

heimevernsnemnd  
Nemnda skal ha 3 medlemmer. To av disse velges av kommunestyret.
Den tredje er representant for politiet og pekes ut av politimesteren eller lensmannen.
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen
Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. (Anne Hagen Fevang) - Kristin Aas fra 27.05.09, fast vara fra 05.05.10

I
ika-tøndelag  (arkiv) 
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Eva K. Lian

innherred interkommunale legevakt - rep.skap
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Arne Solem
Heidi Flaten
Varamedlemmer:
Gudny Ronglan
Randi Skjetnemark

innherred renovasjon representantskap  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva, medlem  -  Eilif Due, varamedlem
Olaug Husby, medlem - Nina Bakken Bye, varamedlem
Per Aunet, medlem  -  Einar Vandvik, varamedlem

inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
- for-sak 55/08, 30.04.08
Ordfører
Varamedlem:
Varaordfører

interkommunalt fjellområde
dk-sak 3/08, 16.01.08
Steinar Svendgård
Brit Mølnås
Varamedlemmer:
Ingvill Berg

J
jordskifteretten

K
klagenemnd
- kom-sak 071/07, 21.11.07

(kommunalt råd for funksjonshemmede)
rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
- kom-sak 071/07, 21.11.07

kommuneskogene, styret for
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Randi Skjetnemark
Gunnar Myhr
Varamedlemmer:
1. Kirsten Marschhäuser
2. Eilif Due
3. Hans Aalberg fra 30.01.08, Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08
4. Tove Løvås
5. Wenche Wadseth

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS  (sekretariat for kontrollutvalg)
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

krigsminnesmerket ved fættenfjorden i åsen
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Arne Sigmund Vudduaune, leder
Guri Skjesol
Gunnar Kjølen

ks-organer - levanger kommunes representanter til
- kom-sak 062/07, 10.10.07
Robert Svarva - varamedlem Gunnhild Ø. Nesgård, Anne-Grete Hojem
Hans Heieraas nyvalg foretatt 09.01.08 - varamedlem Jorunn Skogstad, Arne Solem
Jostein Trøite - varamedlem Birger Meinhardt, Anniken K. Haraldsen

kulturpriskomitè

kulturskolen i levanger
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Per Anker Johansen
Varamedlem:
Britt Tønne Haugan

L
lagretten

legatstyrene, representanter
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Torny Trøite
Britt Tønne Haugan
Stein Ove Winnberg
Varamedlemmer:
1. (Anders Asprem) - død 21.10.09
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

levanger boligbyggelag – representantskapet  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Gunnhild Ø. Nesgård
Geir Tore Persøy fra 30.01.08
Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08
Varamedlemmer:
1. Heidi Flaten
2. Robert Svarva

levanger boligbyggelag – styret  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Trine Wold Johnsen
Varamedlem:
Anne Grete Krogstad

levanger boligforvaltning kf - styret 
- kom-sak 071/07, 21.11.07

(levanger kirkelig fellesråd) - prostistyret 

levanger museum – representantskapet   
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Johan Husby
Per Anker Johansen
Marianne Skreden
Jostein Trøite
Varamedlemmer:
Asbjørn Eklo
Astrid Saure

levanger museum – styret  
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Sigmund Laugsand
Annar J.Johansen
Varamedlemmer:
Per Anker Johansen
*mangler en vara

levanger vel - medlem i styret  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Olav Strid, medlem  -  Trine Wold Johnsen, varamedlem

M

meddommere - domsmenn

N

O
ole sandsørs fond
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

ole sandsørs legat
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva

overformynderiet

overskattetakstnemnd  
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Olav Støre, leder
Per Aunet, nestleder
Lajla Eidsvik
Wenche W Sundal
Helge Dieset
Kjell Bullen
Varamedlemmer:
1. Elise Berre
2. Trond Hustad
3. Jann Karlsen
4. Randi Aasenhus
5. Øyvind Haugberg

P
politiråd
- for-sak 108/07, 07.11.07
ordfører, rådmann og lensmann
Politirådet er et drøftingsorgan/møte mellom lensmann, ordfører og rådmann og tar ingen beslutninger. 

prostistyret for søndre innherred
- for-sak 130/07, 19.12.07
Hans Heieraas - varamedlem Anne-Grete Hojem

protokollnemnd
- kom-sak 070/07, 24.10.07
Kristin Aas
Einar Bangstad
Varamedlemmer:
1. Britt Tønne Haugan
2. Olav Strid

R
reinsjø statsalmenning fjellstyre
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo
Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Nina Bakken Bye
3. Aina Bye
4. Per Anker Johansen

ronglan samfunnshus – medlem i styret  
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Magne Nydal

S
samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg
- dk-sak 3/10, 17.02.10
- sentrum/Ytterøy, Anne Fevang frittatt, nytt medlem Randi Sunde Kvaløy fra 05.05.10

samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra
- dk-sak 3/08, 16.01.08

senter mot incest nord-trøndelag
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Medlem: Olav Strid
Varamedlemmer: Steinar Mikalsen, Solgunn Øyen

sivilforsvarsnemnd se: evakuerings- og tilflyttingsnemnd

skattetakstnemnda
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Vebjørn Haugom, leder
Erling Dalen, nestleder
Anne-Grete Hojem
Varamedlemmer:
Hanne Ihler Toldnes
Martin Stavrum
Torbjørn Sirum

skatteutvalg
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ann Mari Aabakken
Odd-Einar Langø fra 12.08.09
Steinar Holten fra 30.01.08 - fritatt fra 12.08.09 og ut perioden
Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08 og ut perioden
Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen
4.        Terje Lund

skjønnsmenn   

skognhallen (kommunens representant)   
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Jan Rønning
Varamedlem:
Arne Solem

skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, skogn - tilsynsnemnda for skogn bygdemuseum
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Johs. Vongraven
Varamedlem:
Martha Dalen

statens fiskarbank, takstnemnd (medlem)
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Lydia Pettersen

stiftelsen skallstuggu – medlem styret
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Per Aunet
Varamedlem:
Anne Grethe Krogstad

stiftelsen skallstuggu – utsendinger årsmøtet
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Lucie Kjelvik
Hans Aalberg

stiftelsen studentboliger levanger
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Anne-Grete Hojem
Varamedlem:
Olaug Leira

T
tilsynsnemnda for friluftsområdet falstadberget
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Knut Jostein Brenne
Stein Erik Nordholmen
Knut Dreier
Jo Vegard Dalen
Alfred Falstad

trafikksikkerhetsutvalget (underutvalg Plan- og utviklingskomiteen)
- puk-sak 114/07, 12.12.07

V
valgstyret
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder - Varaordfører, nestleder
Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

viltnemnda

Y
ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Fanny Gausen
Varamedlemmer:
Inga Daae Forberg

Å
aasen sparebank – forstanderskap
- for-sak 130/07, 19.12.07
Alf Magnar Reberg
Inger P. Haugen fritatt fra 25.02.09
Astrid Juberg Vordal fra 25.02.09
Varamedlemmer:
Vebjørn Haugom

aasen sparebank – næringsfondet
- for-sak 130/07, 19.12.07
Otto Lundberg
Eli Reppen Eidem
Varamedlemmer:
1. Toril Skjervold
2. Gunnar Kjølen  

Publisert: 16.09.2009 11:56 Sist endret: 29.11.2011 09:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051