Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Andre utvalg/nemnder 2019-2023

 Søk på siden: Ctrl + F

 Utvalg/nemd/rådRepresentanter 
Administrasjonsutvalget
 (kom-sak 75/19)
Politisk valgte: formannskapet
Barn og unges representant
 (kom-sak 75/19)

Trude Matberg
fra 01.08.21

Beredskapsråd
 (kom-sak 75/19)
Politisk: Ordfører, varaordfører
Brann og redning, styre
 (kom-sak 75/19)
Trude Nøst, vara: personalsjef
Einar Borgsøs stiftelse
 (for-sak 145/19)
Martin Stavrum
Gerd Haugberg
Irene Flatås
Jostein Kålen
vara:
Børge Lund
Olav Veie
Ekne gymsal og grendehus
 (du-sak 40/19)
Morten Langdal
vara:
Christer Lajord
Eldreråd (tidligere Levanger seniorråd):  
 (kom-sak 75/19)
Medlemmer:
Guri Skjesol, Ivar Haarstad, Brit Saltvik, Olaug Husby, Marit Røkkum, Berit Lyngen, Odd-Harald Bjørnøy
Varamedlemmer:
Hans-Fredrik Donjem, Gerd Haugberg, Gunvor Arnstad, Gunnar Stormoen 
Falstadsenteret - stiftelsen, rådet for  
 (kom-sak 75/19)
Ordfører
vara: varaordfører
Vegard Austmo,
vara: Hanne I. Toldnes
Fjellstyre – skogn
 (kom-sak 75/19)      
Lars P. Holan, vara: Lars Waade
Johan Arnt Hoel Dahlen, vara: Tone Jørstad 
Tor Oluf Kjølen, vara: Sigurd Flø Gustad
Audun Brenne, vara: Eirik Rønning
Heidi Skånes, vara: Bjarne Berre
Leder: Lars P. Holan Nestleder: Johan Arnt Hoel Dahlen
Fjellvegen Vulusjøen
 (for-sak 145/19)
Per Jarle Eriksen
vara: Olav Aspli
IKA Trøndelag (arkiv) 
 (kom-sak 75/19)
Nina Bakken Bye, vara Gunnar Morten Løvås
Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning IUA
 (for-sak 145/19)
Ordfører
vara: varaordfører
Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
 (kom-sak 75/19)
Ordfører, Magne Nydal
Vara: 1. Nina Elisabeth Berget, 2. Ragnhild Skjerve, 3. Bjørg Annie Pedersen Boneng
Innherred renovasjon representantskap 
 (kom-sak 75/19
Ordfører, vara: varaordfører
Robert Svarva, vara: Leif Inge Paulsen
Per Olav Gilstad, vara: Per Einar Weiseth
Klagenemnd
 (kom-sak 75/19)
Medlemmer: Karl Meinert Buchholdt (leder)
Hans Edvard Heieraas (nestleder)
Kjell Vang
Gunn Oline Lyngsmo
Elin Aune
Vara: 1. Merete Bøhn-Flatås, 2. Lars Forberg, 3. Laila Aunet
Klagenemnd for eiendomsskatt
 (kom-sak 75/19)
Medlemmer: Harald Lein, Rolf Gaarde, Arild Røsdal, Guri Skjesol, Per Aunet, Trond Hustad
Vara: 1. Eirik Rønning, 2. Ronny B. Johansen Skjønhaug, 3. Tone Wanderås, 4. Kjell Bullen, 5. Petter Skogly, 6. Ingrid Brattgjerd Leder: Harald Lein
Nestleder: Rolf Gaarde
Kommuneskogene, styret for 
 (kom-sak 75/19)
John Grønli (leder)
Hilde Haugan Hynne (nestleder)
Jan Rønning
Bjørn Grenne
Line Alfsnes
Vara: 1. Jon Hiberg, 2. Harald Berg, 3. Amund Sand
KonSek Trøndelag IKS
(sekretariat for kontrollutvalg)
 (kom-sak 75/19)
Ordfører
vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Elisabeth Berget
Krigsminnesmerke ved Fættenfjorden i Åsen
 (du-sak 40/19)
Gunnar Kjølen
Arne Vudduaunet
Guri Skjesol
Kulturskolen i Levanger
 (du-sak 40/19)
Christer Lajord
vara:
Jon Øyvind Vik-Haugen
Legatstyrene, representanter
 (kom-sak 75/19)
Asbjørn Brustad, Hans Edvard Heieraas, Torny Trøite Vara: 1. Velaug Brenne Leira, 2. Torbjørn Stormoen, 3. Kim Heggelund
Midt-Trøndelag Regionråd
 (kom-sak 75/19)
Som representant fra kommunen til Midt-Trøndelag regionråd i tillegg til ordfører, varaordfører og kommunedirektør velges:
Khalil Obeed, vara: Gunnar Morten Løvås
Museene i Levanger
 (du-sak 40/19)
Ivar Haarstad
vara:
Bjarne Berre
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - representantskapet
 (kom-sak 75/19)
Nina Bakken Bye, vara: Merete Bøhn-Flatås
Karl Meinert Buchholdt, vara: Aud Kolstad
NTE - eiermøte
 (kom-sak 75/19)
Politisk: Ordfører, Vegard Austmo
Ole sandsørs fond  
 (kom-sak 75/19)
Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg,
Inga D Forberg
Ole sandsørs legat
 (kom-sak 75/19)
Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg, Inga D Forberg
Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere
 (kom-sak 75/19)
Ordfører
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
 (for-sak 145/19)

Nina Bakken Bye (Børge Lund fritatt) for-sak 93/20
Robert Svarva

Protokollnemnd
 (kom-sak 75/19)

Arild Røsdal, vara: Karl Meinert Buchholdt
Kim Karim Nilssen, vara: Janne Kathrine Jørstad Larsen

Reinsjø statsalmenning fjellstyre  
 (kom-sak 75/19)

Martin Sivertsen, vara: Kjell Vang
Arne Ramdal, vara: Håvard Lutdal
Ragnar Valstad, vara: Vegard Austmo  
Leder: Martin Sivertsen Nestleder: Arne Ramdal

Revisjon Midt-Norge
 (kom-sak 75/19)
Ordfører
Vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Elisabeth Berget
Råd for personer med funksjonsnedsettelse    
 (kom-sak 75/19)
Politikere:
Lars Erik Ertsås, vara: Torunn Skjæran
Tove Mette Lind, vara: Gunn Oline Lyngsmo
Asgeir Persøy, vara: Kjartan Gjelvold
Brukere:
Frank Even Dreyer, vara: Grete Brønseth Hokstad
Anneli Brakalsvålet, vara: Jan Arild Steinvik
Veronica Winther, vara: Ann Sissel Jørgensen
Sakkyndig nemnd (tidligere skattetakstnemnd)
 (kom-sak 75/19)
Einar Rønningen, Kjæran Iversen, Tone Wanderås.
Vara: 1. Vegard Austmo, 2. Torbjørn Sirum, 3. Hanne Ihler Toldnes
Leder: Einar Rønningen
Nestleder: Kjæran Iversen
Senter mot incest Nord-Trøndelag
 (kom-sak 75/19)
Kim Karim Nilssen
Vara: Astrid Julie Saure og Svanhild Enstad
Skatteutvalg
 (kom-sak 75/19)


Medlemmer:
Kristina Hindt Torsteinsen (leder), Torbjørn Stormoen, Morten Langdal, Odd-Einar Langø, Tone Jørstad
Vara: 1. Janne Kathrine Jørstad Larsen, 2. Else Sirum, 3. Leif-Ketil Lorentzen
Trondheim havn - repskap  
 (kom-sak 75/19)
Ordfører
1. vara: varaordfører
2. vara: Geir Tore Persøy
Trønderhallen KF/Levanger arena
 (kom-sak 94/19)

www.tronderhallen.no  

Ungdomsråd  
 (k-sak 92/20)
 • André Åstrøm
 • Emilie Gundersen
 • Ane Lundsvoll
 • Mathea Lind
 • Simen Selnes Skevik
 • Filur Romsdal
 • Kristian Slettvold
 • Juste Dilyte
 • Ernestas Cepauskas
 • Ingebjørg Aasenhuus
 • Sebastian Rauhut
 • Eldin Kamaric
 • Erika Emilie Balsvik
 • Mathias Granaunet
Valgstyret
 (kom-sak 75/19)
Formannskapet
Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører

Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) representant og vara
 (kom-sak 75/19)

Asbjørn Brustad, vara: Kjartan Gjelvold
Vigslere
 (kom-sak 75/19)
Anita R. Sand, Nina Bakken Bye, Ola Stene, Trude Marian Nøst, Kristin Bratseth, Marit Elisabeth Aksnes

Viltnemnda 
 (kom-sak 75/19)

Jo Sigve Østerås (leder), Bård Olav Leangen (nestleder), Tore Olav Hoem, Nina Meinhardt, Eva Røssing
Vara: 1. Leif Inge Paulsen, 2. Amund Sand, 3. David Nilsen, 4. Vegard Austmo, 5. Liv Eriksen, 6. Per Kristian Skjerve
Ytterøy samfunnshus
 (du-sak 40/19)
Gunnar Jørstad
vara:
Trygve Daa Forberg

Åsen sparebank, generalforsamling
 (for-sak 145/19)

Lars Erik Ertsås
vara: Astrid Juberg Vordal

Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

klagenemnd for eiendomsskatt

Protokollnemnd

Publisert: 22.11.2019 08:38 Sist endret: 21.02.2022 14:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051