Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Andre utvalg/nemnder 2015-2019

Søk med Ctrl+F
- utvalg/nemder nedenfor velges politisk, se også venstre meny

Utvalg  
A A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Administrasjonsutvalget
har 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets medlemmer (9) + ansattes representanter (4)
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Formannskapet + ansattes representanter (som før)
Arbeidsmiljøutvalget (Kom PS 74/15, 18.11.15)
B A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Barn og unges representant (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Beredskapsråd (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnesjef, brannsjef, repr. NTE Nett, kommuneoverlege, enhetsleder samfunnsutvikling, leder psykososialt team, HNT HF Sykehuset Levanger, repr. Mattilsynet, lensmann, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.
E A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Einar Borgsøs stiftelse (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Martin Stavrum, leder
Tore Sæter
Irene Flatås
Gerd Haugberg 
Varamedlemmer
Børge Lund
Olav Veie
Ekne gymsal og grendehus
(DK-40/15, 09.12.15)
Svein Oppheim
Varamedlem
Svein Erik Veie
Eldres råd (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Evakuerings- og tilflyttingsnemnd
(DK-40/15, 09.12.15)
Olav Wanderås
Hans E. Vist
Jarle Øra
Varamedlemmer
Liv R. Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O. Vist
F A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Falstadberget, tilsynsnemnda for friluftsområdet
(DK-40/15, 09.12.15)
Knut Jostein Brenne
Stein Erik Nordholmen
Knut Dreier
Jo Vegar Dalen
Alfred Falstad
Falstadsenteret - stiftelsen, rådet

 
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
– vara Alf Magnar Reberg
Hege Eggen Bøvre
– vara Arne Groven 
Fjellstyre Skogn

(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Lars P Holan, leder
- vara Lars Waade
Solbjørg Eggen
- Anette Dalheim
Tor Oluf Kjølen
- vara Sigurd Flø Gustad
Bo Rotmo
- vara Audun Brenne
Heidi Skånes
- vara Bjarne Berre 
Fjellvegen Venås-Vulusjøen-Heståsdalen (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Per Jarle Eriksen
Varamedlem
Harald Berg
Forliksråd (KOM PS 29/16, 16.06.16)
G A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Generalforsamling Formannskapet + parti som ikke er representert her
H A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Halltun samfunnshus – medlem i styret
(DK-40/15, 09.12.15)
Ingvill Berg Fordal
Varamedlem
Asle Granås
Heimevernsnemnd  


(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Per Jarle Eriksen
Børge Lund
Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas
I A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Ika-trøndelag (arkiv) (DK-40/15, 09.12.15)
Alf Magnar Reberg
Innherred interkommunale legevakt - rep.skap


(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
Ingrid Hallan
Varamedlemmer:
1. Per Einar Weiseth
2. Ragnhild Skjerve
3. Anita Ravlo Sand 
Innherred renovasjon representantskap  

 
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg
Kaja Skårdal Hegstad
– personlig vara Thomas Tyldum
Per Olav Gilstad
– personlig vara Per Einar Weiseth 
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Ordfører
Varamedlem
Varaordfører
Interkommunalt fjellområde
(DK-40/15, 09.12.15)
Steinar Svendgård
Ingvill Berg Fordal
Varamedlem
Kjell Bullen
K A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Klagenemnd

(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Jarle Øra
Laila Aunet
Atle Sjaastad
Lars Forberg
Janne Jørstad Larsen
Varamedlemmer:
1. Kristan Haugen
2. Arild Børseth
3. Kari Kjerkol 

Klagenemnd for eiendomsskatt
(tidligere Overskattetakstnemnd, kom-sak 5/19)

(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Elin Aune, leder
Rolf Gaarde, nestleder
Eva Anderssen
Wenche Westrum Sundal
Guri Skjesol
Trond Hustad
Varamedlemmer:
1. Harald Lein
2. Elise Berre
3. Øyvind Haugberg
4. Birgit Bremer Mejdal
5. Kjell Bullen
6. Petter Skogly
Kommuneskogene, styret for(Kom PS 74/15, 18.11.15)
John Grønli, leder
Hilde Haugan Hynne, nestleder
Brit Deviktangen
Bjørn Grenne
Line Alfnes
Varamedlemmer:
1. Jon Hiberg
2. Harald Berg
3. Ingvild Berg Fordal 
KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon) (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
- varamedlem Alf Magnar Reberg
Jostein Trøite
- varamedlem Anita Ravlo Sand
Konsek Trøndelag IKS
(sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva (kom 29.03.17)
- vara Jostein Trøite (kom 29.03.17)
- vara Anita Ravlo Sand (kom 29.03.17)
Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i Åsen (DK-40/15, 09.12.15)
Arne Sigmund Vudduaunet
Guri Skjesol
Gunnar Kjølen
Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS

Kari Johanne Kjerkol - personlig vara: Kai Lennert Johansen (kom 01.03.17)
Anita Ravlo Sand - personlig vara: Børge Lund (kom 01.03.17)

Kulturpriskomitè Ny komite valgt av driftskomiteen i møte 11.11.15, sak nr. 35/15
Kari J. Kjerkol
Khalil Obeed
Silje Augdal Friberg permisjon 17.08.16-01.09.17, nytt medlem i perioden Asbjørn Brustad
Kulturskolen i Levanger
(DK-40/15, 09.12.15)
Kai L. Johansen
Varamedlem
Børge Lund
L A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Legatstyrene

 
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Atle Sjaastad, leder
Torny Trøite
Ingrid Soknes Aunet
Varamedlemmer:
1. Kjellrun Støp
2. Kim Heggelund
3. Arne Solem
M A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Museene i Levanger
(DK 30/16)
Laila Merethe Inderberg
Ivar Haarstad
O A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Ole sandsørs fond
 
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik
Inga D. Forberg (komsak 83/16)
Ole sandsørs legat (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik
Inga D. Forberg (komsak 83/16)
Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant   (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
P A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Politiråd (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Ordfører
Prostistyret for søndre Innherred (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Karl M. Buchholdt
Varamedlem
Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Protokollnemnd (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Stig Ove Sommervoll
Anne Nordhammer Solberg
Varamedlemmer:
Asbjørn Brustad
Janne K. Jørstad Larsen
R A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Reinsjø statsalmenning fjellstyre (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Vegard Austmo
– personlig vara Børge Lund
Martin Sivertsen
– personlig vara Kaia Skårdal Hegstad
Ragnar Valstad
– personlig vara Bo Vidar Rotmo 
Ronglan samfunnshus – medlem i styret (DK-40/15, 09.12.15)
Magne Nydal
Varamedlem
Sverre Ronglan
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger (Kom PS 74/15, 18.11.15)
S A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Sakkyndig nemnd
(tidligere Skattetakstnemnda, kom-sak 5/19)
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Erling Dalen, leder
Einar Rønningen, nestleder
Ann Mari Børseth
Varamedlemmer:
1. Vegard Austmo
2. Torbjørn Sirum
3. Hanne Ihler Toldnes 
Senter mot incest Nord-Trøndelag (SMISO)  (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Astrid Juberg Vordal
Varamedlemmer: Astrid Saure og Svanhild Enstad 
Skatteutvalg
(Kom PS 74/15, 18.11.15)
Anne Nordhammer Solberg, leder
Arne Solem
Kari Kjerkol
Ingvilll Berg Fordal
Odd-Einar Langø
Varamedlemmer:
1. Petter Skogly
2. Else Sirum
3. Leif Ketil Lorentzen 

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, skogn - tilsynsnemnda for skogn bygdemuseum (DK-40/15, 09.12.15
Johanne Vongraven
Varamedlem
Martha Dalen
Skognhallen (kommunens representant)
(DK-40/15, 09.12.15)
Jan Rønning
Varamedlem
Jostein Myhr
T A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Trafikksikkerhetsutvalget (PUK PS 66/15, 11.11.15)
Trondheim havn - repskap (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg
U A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Ungdomsrådet  
V A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Valgstyret

Formannskapet

Viltnemnda (Kom PS 74/15, 18.11.15)
Y A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret (DK-40/15, 09.12.15
Kari Kjerkol
Varamedlem
Inga Daae Forberg
Å A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Aasen Sparebank – forstanderskapet (FOR PS 107/15, 25.11.15)
Alf Magnar Reberg
Astrid Juberg Vordal
Varamedlem
Jon Hiberg

Til toppen av siden

Publisert: 23.11.2015 14:21 Sist endret: 28.10.2019 14:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051