Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Samarbeidsutvalg pleie og omsorg 2011-2013/2015

Folkevalgte representanter, valgt av driftskomiteen 09.04.14, sak 9/14

  • * Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
  • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden
  • DK mener at SU-ene gir gode muligheter for utvidet samarbeid mellom brukere/ elever – ansatte - foreldre/pårørende og det politiske system. DK oppfordrer alle om å bruke denne muligheten.
  • Ordningen evalueres igjen innen 01.06. 2014. Alle SU-ene sender evalueringer til sin fagsjef.
  • 2015-2019>>

 

Breidablikktunet

Medlem

Vara

Pårørendeforeningen

Inge Arntzen

Brit Tønne Haugan

Ansatte

Eli Iren Johnsen

Aina Beate Enlien

Ansatte

May Berit Riberg

Wigdis Granås Hovd

Nesset Sanitetsforening

Inger J. Lona

Åshild Selmer

Frol Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Marit Kjenstad Buran
Bjørg Berg

Røde Kors

Arnold Hjelde *

Stine Kolseth *

Eldres Råd

Gunvor Arnstad

Astrid Tømmerås

Politisk representant

Wenche W. Sundal

Janne K. Jørstad

Åsen helsetun

Medlem

Vara

Åsen sanitetsforening:

Unni Lyndby Hammeren

 

Åsen pensjonistlag: 

Hermann Moe

Kåre Einarsve

Åsen Rotary:

Randi Berget

 

Pårørendeforeningen:

Torill Nyborg

Tore Almlid

Ansattrepresentant: 

Kari Gro Christiansen

 

Brukerrepresentant:

 

 

Eldres Råd:   

Jon Wold Mo

Olaug Husby

Politisk representant

Arild Børseth 

Brit Ringstad

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Rotary:                 

Torbjørn Brenne (leder)

 

Markabygda Sanitetsforening:

 

 

Ansattrepr:   

 

 

Leder pårørende foreningen:

 

 

Skogn sanitetsforening:     

 

 

Skogn pensjonistlag:

 

 

Brukerrepresentant:

 

 

Eldres Råd:   

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Politisk representant

Anne-Grethe Hojem

Rolf Elvbakken

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

 Medlem

Vara

Beboere

Hallbjørg Gudbrandsen

Margrethe Westum

Ansatte

Anne Birgit Berg

Åse Røstad

Venneforeningen LBAS

Marith Bye

 

LHL

Dagfinn Hokstad

Liv Ågot Lindsve

Levanger sanitetsforening

 

 

Frol pensjonistlag

Aud Moe

Sigrun Hansen

Røde Kors

Stine Kolseth

Vegard Austmo

Frol sanitet

Rigmor Borgsø

Torill Langeland

Reumatiker forbundet

 

 

Andre medlemmer

Ole J Rønning

 

Eldres Råd

Anne Sofie Lullau

Kåre H. Almåsbakk

Politisk representant

Ragnhild Skjerve

Audun Brenne

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Anna Winje

Jenny Saltvik     

Røde kors

Liv Winje       

Petter Vandsvik

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker 

Harald Skjørstad

Venneforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Ansattes repr

Rita Skjerve 

Anne Kristin Kjølsvik

Ansatte repr.

Mari Anne Norvik

Tove Elisabeth Saltvik      

Eldres råd

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Politisk representant

Solfrid Nøst  

Sigvard Sandstad

      Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2011 10:07 Sist endret: 29.11.2017 08:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051