Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Andre utvalg Levanger kommune 2011-2015

Andre utvalg/nemnder 2007-2011>

Kommunestyrets sak 57/11 - DK sak 22/11 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
(søk med Ctrl+F)

Administrasjonsutvalget
har i dag 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets faste medlemmer (9) + ansattes representanter (4) 

Arbeidsmiljøutvalget 

 B      Til toppen av siden

Barn og unges representant

Beredskapsråd
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, kommuneoverlegen
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

E      Til toppen av siden

Einar Borgsøs stiftelse
1. Martin Stavrum
2. Gunnhild Ø Nesgård
3. Tore Sæter
4. Einar Vandvik
Vara:
1. Kjell Vang
2. Eli Grevskott
3. Olav Veie

Ekne gymsal og grendehus
Svein Oppheim, medlem
Tor O. Kjølen, vara

Eldres råd

Estetikkutvalg (underutvalg PUK)

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd
Olav Wanderås, medlem
Hans E. Vist, medlem
Jarle Øra, medlem
Liv R. Eriksen, vara
Pål Myhr, vara
Bjørn Odin Vist, vara

 F      Til toppen av siden

Falstadberget, Tilsynsnemnda for friluftsområdet
Knut Jostein Brenne, medlem
Stein Enok Nordholmen, medlem
Knut Dreier, medlem
Jo Vegard Dalen, medlem
Alfred Falstad, medlem

Falstadsenteret
Robert Svarva (medlem) - Hans Heieraas (varamedlem)
Hege Eggen Børve (medlem) - Olav Norberg (varamedlem)

Fjellstyre – skogn (fjelloven)
Lars Petter Holan (leder) – personlig vara Kjell Bullen
Per Olav Gilstad (nestleder) – personlig vara Audun Brenne
Bjarne Berre –  personlig vara Heidi Iren G Skånes
Ingrid Leverås – personlig vara Trond Dahlen
Anna Marie Nydal – personlig vara Marianne Eitrenes

Fjellvegen Venås-Vulusjøen-Heståsdalen
Per Jarle Eriksen, medlem
Svein Erik Musum, vara

Forliksrådet

 H      Til toppen av siden

Halltun samfunnshus – medlem i styret
Per Mølnås

Havnerådet  
Robert Svarva – personlig vara Anne-Grethe Hojem
Hanne Ihler Toldnes – personlig vara Hilde H Hynne

Heimevernsnemnd  
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen
Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

 I      Til toppen av siden

Ika-Trøndelag (arkiv)
Eva K. Lian

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
Hans-Fredrik Donjem
Heidi Flaten
Varamedlemmer:
1. Gudny Ronglan
2. Arne Solem
3. Ragnhild Skjerve

Innherred renovasjon representantskap  
Robert Svarva - personlig vara Hans Heieraas
Jann Karlsen -  personlig vara Per Einar Weiseth
Sølvi Sæther - personlig vara Andreas Hjelmstad

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
Ordfører, medlem
Varaordfører, vara

Interkommunalt fjellområde
Steinar Svendgård, medlem
Ingvill Berg Fordal, medlem
Kjell Bullen, vara

 

KTil toppen av siden

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Fatima Hot – nestleder fra 10.04.13
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet
Varamedlemmer
1. Gerd T Hegdahl
2. Arild Børseth
3. Vigdis Skårdal
4. Odd Einar Langø

Kommuneskogene, styret for
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Brit Deviktangen
Gunnar Myhr
Varamedlemmer
1. Ingvill Berg Fordal
2. Per Einar Weiseth 16.05.12 til 01.09.13 for Annikken Kjær Haraldsen
3. Hans Aalberg

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS (sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva – varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal – varamedlem Hanne Ihler Toldnes

Krigsminnesmerket ved Fættenfjorden i Åsen
Arne Sigmund Vudduaune, medlem
Guri Skjesol, medlem
Gunnar Kjølen, medlem

Krisesenter - representantskapsmøtet for felles Krisesenter i Nord-Trøndelag
Ina Helen Kollerud, representant 30.10.13
Gerd Haugberg, vara

KS fylkesmøtet 
Robert Svarva
Hanne Ihler Toldnes
Hans Heieraas

Vararepresentanter:
1. Nina Bakken Bye fritatt fra 07.11.12
2. Anne-Grethe Hojem
3. Arild Børseth
4. Alf Magnar Reberg

Kulturpriskomitè

Kulturskolen i Levanger
Kai L.Johansen, medlem
Børge Lund

L      Til toppen av siden

Legatstyrene, representanter
Fatima Hot
Atle Sjaastad
Torny Trøite
Varamedlemmer:
1. Kim Hegglund
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger boligforvaltning kf - styret - jfr. kom-sak 72/11, opphørt 

Levanger museum – representantskapet
Museet ledes nå av et styre - valget utgår

Levanger museum – styret
Sigmund  Laugsand, medlem
Annar J. Johansen, medlem
Kjell Bullen, vara
Hans Heieraas, vara fra 12.02.14

Levanger vel - medlem i styret
Fatima Hot, medlem fra 10.04.13
Andreas Hjelmstad, vara

MTil toppen av siden

Meddommere og skjønnsmenn

N Til toppen av siden

Næring - Samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet

 O      Til toppen av siden

Ole sandsørs fond
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Ole sandsørs legat
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
Robert Svarva

Overformynderiet
Arne Solem 1. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
Jann Langåssve 2. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2015
Varamedlemmer:
1. Hilde Haugan Hynne, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
2. Kai Lennert Johansen, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013

 Overskattetakstnemnda - fra 01.01.12
Elin Aune, leder
Rolf Gaarde, nestleder
Trond Hustad fra 01.01.13
Wenche W. Sundal
Guri Skjesol
Kjell Bullen
Vara:
1. Birgit Bremer Mejdal fra 02.05.12 og 01.01.13 
2. Harald Lein fra 02.05.12
3. Randi Aasenhuus
4. Øyvind Haugberg
5. Elise Berre

 P      Til toppen av siden

Paul Okkenhaug-selskapet SA
Levanger kommunes representant 2015-16:
Guri Marjane Sivertsen - for-sak 103/14

Politiråd
Ordfører
Rådmann
Lensmann

Prostistyret for Søndre Innherred
Hans Heieraas, medlem
Anne-Grethe Hojem, vara

Protokollnemnd / protokollnemda
Svein Erik Veie
Annikken Kjær Haraldsen
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
Arild Børseth for (Brit Tønne Haugan)

 R      Til toppen av siden

Reinsjø statsalmenning fjellstyre (fjelloven)
Pål Flatås, leder, personlig vara Svein Erik Musum
Ola Aune, nestleder, personlig vara Kim Heggelund fra 07.11.12
Vegard Austmo, personlig vara Aina Bye
Varamedlemmer:
Per Anker Johansen

Ronglan samfunnshus – medlem i styret 
Magne Nydal

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger

 S      Til toppen av siden

Samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg

Samarbeidsutvalg skoler og oppvekstsentra

Senter mot incest Nord-Trøndelag
Astrid Juberg Vordal, medlem
Varamedlemmer:
Steinar Mikalsen
Solgunn Øyen

Skallstuggu, Stiftelsen - medlem styret
(Anne Grete Krogstad), medlem - permisjon
Edvard Øfsti, medlem fra 17.10.12 og fram til 30. juni 2013
Aina Bye, vara

Skallstuggu, Stiftelsen - utsendinger årsmøtet
Hans Aalberg, medlem
Lucie Kjelvik, medlem

 Skattetakstnemnda - fra og med 01.01.12
Erling Dalen, leder
Ann-Mari Børseth, nestleder, fra 01.01.13
Martin Stavrum
Vara:
1. Ragnhild Skjerve fra 01.01.13
2. Vegard Austmo
3. Torbjørn Sirum

Skatteutvalg
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem, medlem
Ingvill Berg Fordal, medlem
Odd Einar Langø, medlem
Vara:
1. Gunnar Kjølen
2. Astrid Saure
3. Leif-Ketil Lorentsen

Skjønnsmenn og meddommere

Skogn museumslag - tilsynsnemnda for herrestua, Skogn - tilsynsnemnda for Skogn bygdemuseum
Johannes Vongraven, medlem
Martha Dalen, varamedlem

Skognhallen (kommunens representant)  
Jan Rønning, medlem
Ingvill Berg Fordal, vara fra 10.04.13

Studentboliger Levanger, Stiftelsen
Anne-Grethe Hojem, medlem
Olaug Leira, vara

 VTil toppen av siden

Valgstyret
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder
Varaordfører, nestleder
Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda

 Y

Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret
Kari J. Kjerkol, medlem
Inga Daae Forberg, vara

Å
Aasen sparebank – forstanderskap
Alf Magnar Reberg, medlem
Astrid Juberg Vordal, medlem
Jon Hiberg, vara
 
      Til toppen av siden

Publisert: 16.09.2009 11:56 Sist endret: 16.10.2019 08:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051