Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 29.05.19

Filmfabrikken, Røstad
Kl. 13.50 - 15.00 (Før formannskapets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 4/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 5/19 Oppnevning av medlemmer utvalg til evalueringsprosess helse og velferd utredning vedtak
PS 6/19 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 + 2 av 13

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap leder ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Laila Munkeby fagforb. medlem   x  
Jens Syver Løvli utdann.f.b. medlem   x  
Leif-Ketil Lorentsen fagforb. medlem   x  
Rannveig Prins Andøl nsf medlem   - forfall 
Khalil Obeed  ap  varamedlem ap/sp/krf  Møter for: Kai Lennert Johansen 
Arnstein Wekre  delta  varamedlem    Møter for: Rannveig Prins Andøl 

 

Orientering:

Budsjett og økonomiplan v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen  -  presentasjon PDF

Til toppen av siden

 

PS 4/19 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.05.2019 

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Arnstein Wekre 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Arnstein Wekre 
Til toppen av siden

 

PS 5/19 Oppnevning av medlemmer utvalg til evalueringsprosess helse og velferd

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.05.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag på medlemmer til utvalget:

Ingrid Olga Hallan og Anita Ravlo Sand

Jens Syver Løvli (utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag på medlemmer til utvalget: Leif-Ketil Lorentsen og Rannveig Prins Andøl

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

I tillegg inviteres Levanger seniorråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede til å delta med en representant hver.  

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det settes ned et utvalg med representanter fra fagadministrasjonen, økonomi, tillitsvalgte og eventuelle pårørende- og brukerrepresentanter.

Gruppen legger frem sitt arbeid for driftskomiteen, formannskapet og kommunestyret.

Khalil Obeed  (AP) fremet følgende forslag på medlemmer til utvalget:

Gunnar Morten Løvås og Janne Kathrine Jørstad Larsen

Avstemning:

Ved alternativt avstemning mellom rådmannens innstilling og Buchholdts forslag ble rådmannens innstilling tiltrådt med 11 mot 2 stemmer.

Obeeds forslag tiltrådet med 12 mot 1 stemme.

Vordals forslag tiltrådt med 12 mot 1 stemme.

Løvlis forslag enstemmig tiltrådt.

Lunds forslag enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget oppnevner følgende til utvalget:

Fra flertallskonstellasjonen (2): Ingrid Olga Hallan og Anita Ravlo Sand

Fra mindretallskonstellasjonen (2): Gunnar Morten Løvås og Janne Kathrine Jørstad Larsen

Fra tillitsvalgte (2): Leif-Ketil Lorentsen og Rannveig Prins Andøl

I tillegg inviteres Levanger seniorråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede til å delta med en representant hver. 
Til toppen av siden 

 

PS 6/19 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.05.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Strykes i innstillingen: «.., dvs. fra H, SV, FRP og MDG,»

Avstemning:

Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Administrasjonsutvalget med tillegg av gruppeledere som ikke er representert i utvalget blir styringsgruppe for planprosessene som skal gjennomføres i 2019 og 2020 i henhold til Planprogram vedtatt i k.sak 9/19.
Til toppen av siden

Publisert: 22.05.2019 11:03 Sist endret: 16.12.2019 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051