Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 23.10.19

Formannskapssalen, Levanger rådhus
Kl. 13.00 - 15.15 (før formannskapets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 12/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 13/19 Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd utredning vedtak
PS 14/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Levanger kommune - presentasjon PDF - video  - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Navn Parti Funksjon  Liste  Møtte Merknad
Anita Ravlo Sand sp leder sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h nestleder sp/h/frp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x
Robert Svarva ap medlem ap x
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x
Leif-Ketil Lorentsen LO medlem   x  
Jens-Syver Løvli UNIO medlem   x  
Laila Munkeby LO medlem   x  
Benny Andre Aasan UNIO medlem   x  

 
Orienteringer:

 • Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 14/19) v/kommunedirektør Ola Stene - presentasjon PDF - video 
   
 • «Samskaping av fellesskapsverdier i kommunen» - bidrag til PHD-arbeid og konferanse med deløkter - deltakelse v/kommunalsjef Trude Nøst
   
 • Administrasjonsutvalgets og formannskapets rolle v/kommunedirektøren  -  presentasjon PDF 

Til toppen av siden 

 

PS 12/19 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.10.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Leif-Ketil Lorentsen og Nina Elisabeth Berget

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Leif-Ketil Lorentsen og Nina Elisabeth Berget

 

PS 13/19 Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.10.2019

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det må i Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020- 2023 innarbeides et driftstiltak som omhandler en årlig evaluering. En årlig evaluering skal sikre at de som er satt som ansvarlig til å gjennomføre driftstiltak har utført det arbeidet de er satt til å gjøre i henhold til planlagt aktivitet. Evalueringen bør også inneholde vurderinger om driftstiltakene har gitt ønsket effekt.

Begrunnelse:

Vi har i den senere tid registrert at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere og andre helsefagarbeidere i kommunal sektor. Dette kan skyldes mange forhold. De viktigste forholdene er mest sannsynlig lønn, stillingsstørrelse og manglende oppfølging av ledere. Manglende oppfølging av leder kan skyldes at ledere har for stort lederspenn. Det er derfor viktig å hå mål og strategier for dette arbeidet og at de driftstiltak som er nedfelt i temaplanen blir fulgt opp. For å få til en god oppfølging må det innarbeides i planen minst en årlig evaluering som viser eller ikke viser at målene i temaplanen er nådd. En slik evaluering vil også vise hvor eventuelle «flaskehalser» som hindrer måloppnåelse er. Det er avsatt 1,9 mill. kroner i 2020 og dette arbeidet er viktig også i forhold til kvalitet på tjenesten.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd vedtas.
 2. Tiltak innarbeides i handlingsdelen til Kommunedelplan helse og velferd ved revidering.
 3. Prioritering av tiltak gjennomføres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
 4. Det må i Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020- 2023 innarbeides et driftstiltak som omhandler en årlig evaluering. En årlig evaluering skal sikre at de som er satt som ansvarlig til å gjennomføre driftstiltak har utført det arbeidet de er satt til å gjøre i henhold til planlagt aktivitet. Evalueringen bør også inneholde vurderinger om driftstiltakene har gitt ønsket effekt.


 

PS 14/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Levanger kommune - presentasjon

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.10.2019

Orientering i møte:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 14/19) v/kommunedirektør Ola Stene - presentasjon PDF - video 

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.
Til toppen av siden 

Publisert: 20.08.2019 11:59 Sist endret: 23.10.2019 16:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051