Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 23.05.18

Møtested: NORD universitet, Røstad, møtesal 4233 i Nylåna, 2. etasje mot sjøen
Dato: 23.05.18, kl. 15.00 - 15.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/18 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/18 Deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene utredning vedtak
PS 3/18 Organisering av Kulturskolen i Levanger utredning vedtak
PS 4/18  Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 + 1 av 13

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap leder ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Laila Munkeby fagforb. medlem   x  
Jens Syver Løvli utdann.f.b. medlem   x  
Leif-Ketil Lorentsen fagforb. medlem   x  
Rannveig Prins Andøl nsf medlem   - Forfall 
Arnstein Wekre delta vara   x Rannveig Prins Andøl

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri Sivertsen kultursjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  

 
Børge Lund 
(KRF) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.45, før behandling av sak 4/18.

Før møtet ble satt, kl. 13-15, ble det holdt felles orienteringer for administrasjonsutvalg og formannskap.

Orienteringer:

  • Ny Personvernforordning gjeldende fra 1.7.18 v/enhetsleder Service- og digitaliseringssenteret Eva Kristin Lian

        Til toppen av siden

 

 

PS 1/18 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Laila Munkeby og Kai Lennert Johansen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Laila Munkeby og Kai Lennert Johansen
  Til toppen av siden

 

PS 2/18 Deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Som medlemmer til styringsgruppen fra administrasjonsutvalget oppnevnes:


Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Administrasjonsutvalget synes det er positivt at Levanger kommune er tatt opp i utviklingsprosjektet «samarbeid for digital kompetanse i kommunene»
  2. Som medlemmer til styringsgruppen fra administrasjonsutvalgets oppnevnes:

 
I tillegg oppnevner rådmannen to representanter fra strategisk lederteam til styringsgruppen. 
  Til toppen av siden

 

PS 3/18 Organisering av Kulturskolen i Levanger

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Kulturskolen i Levanger organiseres i enhet oppvekst og utdanning.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 12 mot 2 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag til innstilling.

INNSTILLING:

  1. Kulturskolen i Levanger organiseres fortsatt som en avdeling i enhet kultur.
  2. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag- og personalressurser.
      Til toppen av siden


 

PS 4/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Jens Syver Løvli (Utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag til uttalelse:

Forslag til endring pkt. 2b:

Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.

Avstemning:

Løvlis forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Uttalelse:

Forslag til endring pkt. 2b:

Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.  
  Til toppen av siden

Publisert: 16.05.2018 13:00 Sist endret: 23.05.2018 21:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051