Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 18.05.11

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 18.05.11, kl. 12:00, før formannskapets møte

Sakliste som PDF - word   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene  - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/11 Komptanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen 2012 - 2015. Levanger kommune utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 13. 

 

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna leder dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp nestleder dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem x
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem -
Marte Løvli utdann.forb. medlem -


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Trude Nøst kommunalsjef


 

 

 

PS 1/11 Komptanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen 2012 - 15. Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 18.05.2011

Ettersendt dokument:
St.meld. nr 22 (2010 - 11) Motivasjon - Mestring - Muligheter. Vurdering av behov for tilpasning av Kompetanseplan for personalet i grunnskolen i Levanger PDF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
”Kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen 2012 – 15. Levanger kommune.” vedtas.

Publisert: 04.03.2011 15:01 Sist endret: 16.05.2012 14:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051